Intézetünk dolgozói

Mb. igazgató (2014. július 1-): Dr. Gerber Gábor egyetemi docens
Igazgató-helyettes: Dr. Puskár Zita tud. főmts.

Tanulmányi felelős:
Dr. Altdorfer Károly  egyetemi docens (intézeti tanulmányi felelős)
Dr. Alpár Alán egyetemi docens (német)
Dr. Székely Andrea egyetemi docens (angol)

Évfolyamfelelősök (2014/2015. tanév):
ÁOK I-II. évf.: Dr. Ádám Ágota tudományos munkatárs
FOK I-II.: Dr. Vereczki Viktória egyetemi adjunktus

Intézeti csoportkép - 2004.
Intézeti csoportképek

A) Oktatók és kutatók
B) PhD hallgatók
C) Munkatársak és korábbi munkatársak

D) Demonstrátorok, TDK-hallgatók
 

Munkatársaink listája a központi egyetemi honlapról

Oktató és kutató munkatársaink listája beosztás szerint itt

Intézeti csoportképek


2008. szept. 2-tól az egyetemi telefonmellékek 5 jegyűek
(a korábbi 4 jegyű hívószámok elé egységesen egy 5-ös számjegy került)


A) Oktatók és kutatók

Intézetünk belső telefonközpontjának száma: 459-1500 / 53600

NÉV Beosztás, munkakör

Telefonmellék
(Központi szám:
459-1500/....)

e-mail
ADORJÁN István Összehasonlító neurohisztológiai és neurocitokémiai labor, tud. munkatárs 53716 adorist@freemail.hu
ÁDÁM Ágota tudományos munkatárs, évfolyamfelelős (ÁOK I-II.).
Összehasonlító neurohisztológiai és neurocitokémiai labor
53641 agota@ana.sote.hu
ALPÁR Alán egyetemi docens, a német évfolyam tanulmányi felelőse 53609 alpar.alan@med.semmelweis-univ.hu
ALTDORFER Károly egyetemi docens, tanulmányi felelős (magyar) 53639 altdorf@ana.sote.hu
BAKSA Gábor tudományos segédmunkatárs, az Anatómiai Múzeum felelőse 53638, 53685 gabor.baksa.md@gmail.com
BALÁZSA Tamás László fiatal kutató 53634,
53660
balazsa.tamas@med.semmelweis-univ.hu
BÁLINT Eszter tudományos munkatárs, Összehasonlító neurohisztológiai és neurocitokémiai labor 53687,
 53714
balint.eszter@med.semmelweis-univ.hu
BARNA János tudományos munkatárs 53668 barna_j@ana.sote.hu
CSILLAG András egyetemi tanár 53681 csillag@ana.sote.hu
DOBOLYI Árpád tudományos főmunkatárs 53634 dobolyi@ana.sote.hu
Dobolyiné RENNER Éva tudományos segédmunkatárs, Humán Agyminta Bank 53634 evarenner@yahoo.com
DONÁTH Tibor ny. egyetemi tanár, Professor emeritus 53645 donath@ana.sote.hu
FEHÉR Erzsébet Professor Emerita, ny. egyetemi tanár, FOK dékáni tanácsadó 53683 feher@ana.sote.hu
GALLATZ Katalin szaktanácsadó (egyetemi adjunktus) 53602,
53634
gallatz@ana.sote.hu
GÁTI Georgina tudományos segédmunkatárs 53632 gatiginu@gmail.com
GERBER Gábor egyetemi docens,  mb. igazgató 2014. VII. 1-től;
a fogorvosképzés megbízott vezetője, FOK dékánhelyettes
53653, 53643 gerber@ana.sote.hu
HANICS János egyetemi tanársegéd 53687 hanicsj@ana.sote.hu
KÁLMÁN Mihály egyetemi tanár, TDK-felelős 53695 kalman@ana.sote.hu
KÁNTOR Orsolya egyetemi adjunktus 53668 kantororsi@googlemail.com
KISS Árpád óraadó tanár 53688,
53676
kissarp@ana.sote.hu
KOZSUREK Márk egyetemi adjunktus 53686 mark@kozsurek.hu
KÖNCZÖL Katalin tudományos segédmunkatárs 53686 konkat6@gmail.com
LENDVAI Dávid egyetemi tanársegéd, boncteremfelelős 53632 lendav@gmail.com
LUKÁCSI Erika Szentágothai János labor, analitikus 53686 elukacsi@ana.sote.hu
MADARÁSZ Magdolna óraadó tanár 53627 madarasz@ana.sote.hu
MAJOROSSY Kálmán ny. egyetemi tanár, Professor emeritus 53684 majorossy@ana.sote.hu
MEZEY Szilvia tudományos munkatárs 53714 mezey@ana.sote.hu
MONTAGNESE Catherine tudományos munkatárs 53714  
NÉGYESSY László tudományos főmunkatárs 53712 negyessy@ana.sote.hu
PALKOVITS Miklós ny. egyetemi tanár, Professor emeritus, kutató professzor, akadémikus 53635 palkovits.miklos@med.semmelweis-univ.hu
PAPP Rege Sugárka tud. segédmunkatárs 53660 regepapp@yahoo.com
PÁLI Jenő Neurokibernetikai Labor 53714;
215-88-06
neurokib2@freemail.hu
PATONAY Lajos Alkalmazott és klinikai anatómiai laboratórium 53685 patonay@ana.sote.hu
PUSKÁR Zita tudományos főmunkatárs 53686 zpuskar@ana.sote.hu
RÉTHELYI Miklós ny. egyetemi tanár, szaktanácsadó, Rector emeritus.
(A Nemzeti Erőforrás Minisztérium minisztere 2010. V. 29-2012. V. 13.)
53706 rethelyi@ana.sote.hu
SIMON László óraadó tanár 53640 lpsimon@ana.sote.hu
SOMOGYI György óraadó tanár 53630 somogyig@ana.sote.hu
SZABÓ Éva Rebeka tud. segédmunkatárs, Neuromorfológiai labor 53634 szabo.eva.rebeka@gmail.com
SZÉKELY Andrea Dorottya egyetemi docens, az angol évfolyamok tanulmányi felelőse 53601 adszekely@ana.sote.hu
TÓTPÁL Géza óraadó tanár 53644 totpal@ana.sote.hu
+TÖMBÖL Teréz (1925-2015) Professor emerita    
VÁRNAINÉ, TÓTH Zsuzsa tudományos főmunkatárs 53686 tothzs@ana.sote.hu
VERECZKI Viktória egyetemi adjunktus, évfolyamfelelős (FOK I-II.) 53718 vereczki@ana.sote.hu
vvereczki@yahoo.com
VIDNYÁNSZKY Zoltán tudományos tanácsadó 53656,
53657
vidnyanszky@digitus.itk.ppke.hu
 
ZACHAR Gergely tudományos munkatárs 53714  

B) PhD ösztöndíjas hallgatók

Intézetünk belső telefonközpontjának száma: 459-1500 / 53600

Név Munkahely (labor) Telefonmellék
(Központi szám:
459-1500/...)
e-mail
ASHABER Mária      

CSERVENÁK Melinda

Neuromorfológiai labor 53634 csermel@gmail.com

C) Munkatársak

Intézetünk belső telefonközpontjának száma: 459-1500 / 53600

Név Munkahely (labor) Telefonmellék
(Központi szám:
459-1500/...)
e-mail
ÁRVAI Antal A szövettani előkészítő felelőse; elektronmikroszkóp technikus 53656,
53626
 
BAKÓ Mária szövettan, asszisztens 53626  
BÁRÁNY Anna Könyvtár, könyvtáros
(A Humánmorfológiai Intézet állományában)
53631 barany@ana.sote.hu
CSIKÓS Tiborné Takarító 53600  
CSERGŐ Józsefné Ruharaktár 53659  
CSERVENÁK Imre Műhely, karbantartó 53661  
DANCSÓ Istvánné Telefonközpont 53600  
DEÁK Szilvia Állatház, gondozó - Neuromorfológiai labor, műtős 53662  
DELLASZÉGA-LÁBAS Viktória tudományos ügyintéző, Neuromorfológiai labor 53634  
DÉKÁNY Miklósné Takarító 53600  
GRÓTI János Zoltán Állatház - állatgondozó 53662  
HANÁK Nikolett laboratóriumi asszisztens, Neuromorfológiai labor 53634  
HORVÁTH Péterné Thalamus labor, szakasszisztens 53633 horvath@ana.sote.hu
HORVÁTHné OSZWALD Erzsébet Kísérletes neurohisztológiai labor, szakasszisztens 53676,
53686
oszwald@ana.sote.hu 
IVANICS Istvánné Takarító 53600  
JUSZTIN József boncmester (tetőtér) 53603  
(KISS Melitta) Neuromorfológiai labor, titkárnő 53634 kiss.melitta@med.semmelweis-univ.hu
KUBICZA Margó Igazgatói titkárnő 53643
215-6598
margo@ana.sote.hu
MADÁCS László Számítógépes rendszergazda 51816 emel@inf.sote.hu
MAGYAR Tünde Elektronmikroszkópos szakasszisztens 53656  
MAJOR Attila Boncmester 53648  
MEGYES József Boncmester 53648  
NAGY Péterné Takarító 53620  
NÉMETH Andrea Golgi labor, szakasszisztens 53649  
NYÁMÁNDI Piroska Összehasonlító neurohisztológiai és neurocitokémiai laboratórium 53687 nyamandi.piroska@med.semmelweis-univ.hu
ŐZ Andrea Thalamus labor, asszisztens 53716  
PANKOVICS Viktor boncmester (tetőtér) 53603  
RÁTKAI Gabriella Tanteremfelelős 53600  
REGDON Imre Műhely, karbantartó 53661  
RIGLER László Elektronmikroszkóp, technikus 53656,
53657
 
SZABÓ Ferenc Boncmester 53648,
53620
 
SZABÓ Istvánné Titkárnő 53658 szaboi@ana.sote.hu
SZEKÉR Anna Gazdasági vezető tel. és fax: 215-0499;
53655
szeker@ana.sote.hu
SZERENCSÉS Judit Kísérletes neurohisztológiai labor, asszisztens; porta 53600,
53676
szjudit@ana.sote.hu
TORONYAY-KASZTNER Magdolna tudományos ügyintéző, Neuromorfológiai labor, 53605,
53634
kasztner.magdolna@med.semmelweis-univ.hu
TÓTH Ferencné Intézeti iroda, adminisztrátor, szakasszisztens 53642 kanai@ana.sote.hu
TÓTH László Nándor Boncmester 53603  
UJVÁRI Zoltánné Elektronmikroszkópos szakasszisztens 53652  
VERES Orsolya Veg. beidegzés laboratórium, asszisztens 53646 veres.orsolya@med.semmelweis-univ.hu
VIDRA Györgyné szakasszisztens 53656  
VIDRA Veronika Az Anatómiai Múzeum felelőse 53713 vidra.veronika@med.semmelweis-univ.hu

Néhány korábbi munkatársunk a közelmúltból

Dr. Hámori József kutató professzor, az MTA tagja;  
Kiss József
fotós; Cserháti Éva asszisztens
Dr. Benis Szabolcs,
Dr. Ember Zsolt

Dr. Borostyánkői Baldauf Zsolt

Dr. Lábos Elemér, Dr. Takács József, Dr. Tóth Ida

Dr. Zayats Natalya, Dr. Noszek Annamária, Dr. Sebestény Tamás

Garab Sándor, Kerti Judit

Horvát Attila és Gálos László boncmester, Helfferich Frigyesné asszisztens

Kézdi Dorottya, Dr. Kirilly Eszter, Szabó-Meltzer Kinga, Szabó Zsuzsa

Práder Zoltánné

  • Az Anatómiai Múzeum korábbi felelősei: Ari Csilla, Árvai Ádám, Csávás István, Gemmel Alicia, Florian Grunow (preparátor), Hegedűs Tamás, Horváthy Bence, Kameniczky Márk, Kardos Etus Messzalina, Kulja András, Zsoldos Márton

  • A Szövettani gyakorló korábbi felelősei: Varga Máté, Szlávi Benedek, Szabó Anikó


+ Tömböl Teréz professor emerita (1925-2015)

+ Burka Éva (+2014) asszisztens
+ Dr. Roska Tamás (1940-2014) kutatóprofesszor, Neurobiológiai Kutatócsoportunk korábbi vezetője

+ Szász Istvánné ny. szakasszisztens (1947-2014)

+ Dr. Lábos Elemér

+ Dr. Görcs Tamás (1949-2014)

+ Dr. Gerendai Ida, a Humánmorfológiai Intézet egyetemi tanára, a Neuromorfológiai Laboratórium korábbi vezetője (+2012)

+ Dr. Hajdu Ferenc ny. egyetemi docens, szaktanácsadó (1939-2012)

+ Jakab István boncmester (+ 2010. júl. 11.)

+ Léderer Tiborné portás, telefonközpontos (+2007)

+ Dr. Fodor Mariann (1959-2005)

+ Kálmánfi János festőművész, grafikus (1921-2007)

+ Varga Lajos portás (1921-2004)


  Demonstrátoraink
Demonstrátori munka

TDK-hallgatóink
TDK-hallgatók

 

 

/A Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet (korábbi II. sz. Anatómiai Intézet) munkatársai erre.../


Keresés a honlapon
(használjon ékezetes karaktereket):


Szóösszetételek, nevek idézőjelek közé téve kereshetőek:
pl. "Anatómiai Múzeum".

Itt, a honlapon a Weben

Search Engine

Vesalius

Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Budapest, IX. Tűzoltó u. 58.
Postacím: 1450 Budapest, Pf. 95 Hungary
Tel.: (36-1) 459-1500 / 53600  Fax: (36-1) 215-51-58

hit counter