Oktatás

** Oktatási tájékoztatók **2. félév: Vizsgatájékoztató (kollokvium, szigorlat)

Sejtbiológia (ÁOK) ** Múzeum ** Konzultációk ** Szigorlat ** TDK ** Demonstrátoraink ** Oktatási segédanyagok ** Tanulmányi verseny

Rektori pályázatok  ** Államvizsga /záróvizsga szakdolgozatok  ** PhD ** Orvosi képalkotó eljárások (ÁOK IV. év) ** Mihálkovics pályázat ** Archív

2014/2015. tanév 2. félév

Bonctermi konzultációk a vizsgaidőszakra

Szövettan konzultációk a vizsgaidőszakra

A tanulmányi verseny végeredménye, vizsgakedvezmények (ÁOK)

Vizsgatájékoztató (kollokvium, szigorlat)

Tanulmányi verseny - felhívás, eredmények
  Verseny

A Réthelyi-Kiss: Szövettan atlasz Intézetünkben már nem kapható, csak a boltokban

Szakdolgozat-védések Intézetünkben
  

Tájékoztatás az ÁOK II. számára (konzultációs előadások)

Konzultációk

Mihálkovics-pályázat 2015: bírálat, eredmények, képek

2014/2015. tanév 2. félév - tanmenetek, oktatási információk


2014/2015. tanév 1. félév

Záróvizsga (államvizsga) szakdolgozati címlista a 2014/2015. tanévre: ÁOK - FOK (pdf)

Emlékeztető a tanszéki értekezletről: vizsga-tudnivalók ÁOK, FOK részére (pdf)

Igazgatói rendelkezés a 7. heti órákról:
Kedd (okt. 21.): délután fakultatívan, de megtartjuk az előadásokat és a gyakorlatokat is.
Szerda (okt. 22.): 9:30-ig kötelezően, utána fakultatívan megtartjuk a gyakorlatokat, de új előadásokat nem teszünk be.

Anatómiai Múzeum - nyitvatartás - Látogatási és kölcsönzési rend

Letölthető előadásaink: a Tudásbázis oldalain

 

Segédanyagok

2014/2015. tanév 1. félév: Oktatási tájékoztatók (tanmenetek, tankönyvek etc.) 
Tanterem

Felhívás az ÁOK évismétlő hallgatókhoz (tárgyfelvétel módja)

A sikeresen szigorlatozott hallgatókat várjuk oktatni / kutatni / preparálni
- demonstrátornak / tudományos diákkörösnek! (Kreditpont szerezhető.)
Demonstrátori munka


Unikális patológiai preparátumok 4 dimenziós megjelenítése és interaktív tananyagok fejlesztése c. oktatási tananyagAz új bonctermek
Tetőtéri bonctermek

Az első gyakorlatok (2010)
Csonttan

 

 


Igazgató: Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, FOK tantárgyi előadó
Igazgató-helyettes: Dr. Puskár Zita tud. főmts.


Tanulmányi felelős:

Évfolyamfelelősök (2014/2015. tanév):


Vesalius, 1543
Vesalius könyvének illusztrációja (1543)


Demonstrátoraink kinevezéseinek átadása
az évnyitó tanulmányi értekezleten (2013)

Kinevezések átadása


Utolsó gyakorlatok (2014. május): csoportképek
Csoportképek :)


Kutatók éjszakája 2012 - Intézetünk is bemutatkozott
Kutatók éjszakája


Temetői megemlékezés
2012-ben is megemlékeztünk mindazokról, "akik haláluk után az orvosképzést szolgálták".
Az Intézet dolgozói és hallgatói közösen fejezték ki megbecsülésüket.
Temető


Vizsgaidőpontok, vizsgajelentkezés, halasztás:
a NEPTUN-rendszerben!


A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat

 

Keresés a honlapon (használjon ékezetes karaktereket):


Szóösszetételek, nevek idézőjelek közé téve kereshetőek:
pl. "Anatómiai Múzeum".

Itt, a honlapon a Weben

Search Engine


Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Budapest, IX. Tűzoltó u. 58.
Postacím: 1450 Budapest, Pf. 95 Hungary
Tel.: (36-1) 459-1500 / 53600  Fax: (36-1) 215-51-58