Intézetünk kutatócsoportjai

Tudomány

MTA-PPKE-SE Neuro-Infobionika Kutatócsoport (Neurobiológiai kutatócsoport)  - a labor új honlap-oldala
Kísérletes neurohisztológiai laboratórium
MTA-SE Neuromorfológiai és Neuroendokrin Kutatócsoport (Neuromorfológiai laboratórium)
Fluoreszcens mikroszkópos laboratórium
Vegetatív beidegzés laboratórium
Szenzomotoros Adaptáció Laboratórium
Archív: Thalamus laboratórium
Összehasonlító neurohisztológiai és neurocitokémiai laboratórium - a labor új honlap-oldala
Glia laboratórium  - a Glia laboratórium saját oldala
Archív: Golgi laboratórium
Szentágothai János laboratórium - A Szentágothai-labor saját honlapja: http://www.szentagothailab.sote.hu/

Neurokibernetikai Laboratórium (Dr. Páli Jenő tud. mts.- Orsz. Baleseti Int.)

Alkalmazott és klinikai anatómiai laboratórium

A Humán Agyszövet Bank és Laboratórium honlapjaMTA-PPKE-SE Neuro-Infobionika Kutatócsoport (Neurobiológiai Kutatócsoport)
(Magyar Tudományos Akadémia - Semmelweis Egyetem Egyesült Kutatási Szervezet)

Az idegrendszeri plaszticitás képezi az alapját olyan kiemelt fontosságú tulajdonságoknak mint a memória, a tanulás, az ontogenezis és a regeneráció. Ide sorolható még a szenzoriumban, a motoriumban és centrálisan a neuronhálózatokban alapvető, fontosságú adaptív szabályozás is. - A plaszticitásnak általánosan megkülönböztetett, fő formái a szinaptikus, a hálózati és a rendszerszintű plaszticitás. Megnyilvánulhat szerkezeti, elemi működési és magatartási változásokban. A Neurobiológiai Kutatócsoport a következő években e jelenségcsoport szerkezeti, valamint funkcionális hátterét vizsgálja az alábbi területeken ill. módszerekkel...

Részletes leírásKísérletes neurohisztológiai laboratórium

Vezető:
Majorossy Kálmán


Kiss Árpád

A laboratóriumban folyó kísérletes kutatómunka célja a hallórendszer stratégiailag kitüntetett szakaszain az oliva superior komplexum (OSC), a corpus geniculatum mediale (CGM) és az elsődleges hallókéreg (AI) neuronhálózatainak elemzése.


Részletes leírás


MTA-SE Neuromorfológiai és Neuroendokrin kutatócsoport (Neuromorfológiai laboratórium)

Vezető:
Dr. Csillag András egyetemi tanár

Neuromorfológiai Laboratórium:

Félállásban:
  • Deák Szilvia műtős
  • Magyar Tünde elektronmikroszkópos szakasszisztens
  • Ujvári Zoltánné elektronmikroszkópos szakasszisztens
Valamint: nem a laboratórium állományához tartozó
  • PhD hallgatók és
  • tudományos diákkörösök.
 

A laboratórium fő profilja az agypályák neuromorfológiai és neurokémiai vizsgálata. Ebben a témakörben számos külföldi laboratóriummal működtünk együtt. Fontosabb területek:
-Neruropeptidek a só- és vízháztartás központi szabályzásában szerepet vivő idegsejtekben
-Baroreceptor reflexív
-Neurotranszmitterek szintézisének változása a humán agy egyes területein
-Az idegsejtek axonális sérülését követő változások vizsgálata
-Idegpályák transzszinaptikus jelölése neurogén vírusokkal
-Neuroimmun transzport-út igazolása a gyomor-bélrendszer nyálkahártyájában


Részletes leírásFluoreszcens mikroszkópos labor

Vezető:
Donáth Tibor

->honlap
Tótpál Géza
 
A labor korábbi tagja:
Ember Zsolt
A laboratórium mindenkori profilja a primer és szekunder szöveti ill. sejtfluorescencia elemzése normál és kísérleti körülmények között.
A Prestoni Egyetem /Anglia/ Biológiai Intézetével kollaborációban: pancreas implantátumok részletes fény - és elektronmikroszkópos vizsgálata.
Az I.sz. Sebészeti Klinikával együttműködésben: sertés modellekben a sejtmembrán barrierfunkcióját detektáló akridinorange fluorescens festék felvételén alapuló eljárással a pancreas graft életképességének in vitro vizsgálata.


Részletes leírás
Vegetatív beidegzés laboratórium

Vezető:
Fehér Erzsébet

->honlap

Altdorfer Károly ->honlap
Cserháti Ferencné
 
A labor korábbi tagja:
Bayarchimeg Batbayar
Burka Éva Beatrix
A laboratórium a gyomor-bélcsatorna, a máj és epeutak, a húgyhólyag idegrendszerének tanulmányozásával foglalkozik. Fő célkitűzésünk a zsigerek lokális idegelemeinek, azok helyi kapcsolatainak, valamint a zsiger és a külső idegek szinaptikus kapcsolatainak vizsgálata és azok neurotranszmitter és neuropeptid tartalmának identifikálása.


Részletes leírás


A szenzomotoros adaptációval foglalkozó
Szenzomotoros Adaptáció Laboratórium 
A Magyar Űrkutatási Iroda által támogatott kutatócsoport
 

Vezető:
Simon László

Munkatársak:
Endrényi Miklós
Gévai Lőrinc
Czímer Kristóf
Szegi Krisztián
Tiszteletbeli tag:
Garab Sándor
Noszek Annamária

Káldy Domonkos

A laboratórium profilja: -kísérletes egyensúlyszervi (élettani és morfológiai) kutatások; -űrhajósok vesztibuláris eredetű mozgáskoordinációs, tájékozódási és vegetatív funkcionális zavarokkal jellemezhető szindrómájának, az u.n. ürbetegségnek, illetve az orbitális "súlytalansághoz" történő alkalmazkodásnak és a visszatérés utáni readaptációnak neurobiológiai vizsgálata. Klinikai diagnosztikai és kísérletes tesztek, valamint ezek műszeres hátterének fejlesztése. Laboratóriumi kisállatok mozgásaktivitását vizsgáló műszerek és tesztek fejlesztése.

Részletes leírásArchív: Thalamus laboratórium

 
Vezető:
+ Dr. Hajdu Ferenc


Madarász Magda
Somogyi György

A specifikus thalamusmagok neuronális és synaptikus szerkezetével foglalkozunk.
Az általunk vizsgált magcsoportokban meghatároztuk az alapvető neurontípusok gyakoriságát és synaptikus ellátottságukat. A továbbiakban a korábbi megfigyeléseinket szeretnénk kiegészíteni, illetve pontosítani kettős jelöléssel: tracer módszereket kombinálunk immuncitokémiai jelöléssel. Folytatjuk annak vizsgálatát, hogy a tractus mamillothalamicus rostjai milyen arányban végződnek az elülső thalamusmagok projekciós, illetve interneuronjain. Vizsgálatainkat kiterjesztjük a nucleus reticularis thalami rostkapcsolataira is.

Részletes leírásÖsszehasonlító neurohisztológiai és neurocitokémiai laboratórium

 
Vezető:
Csillag András
 
Székely Andrea
 
A munkacsoport idegtudományi kutatással foglalkozik a következő főbb témakörökben:
szinaptikus plaszticitás, tanulás és motiváció neuroanatómiai alapjai madarakban, a madarak látórendszerének és limbikus agyterületeinek vizsgálata, a glia-fejlődés és a szöveti regeneráció összehasonlító tanulmányozása gerincesekben.

Részletes leírás

A labor önálló oldala


Glia laboratórium

Vezető:
dr. Kálmán Mihály egyetemi tanár, az MTA doktora (biológia)

Tudományos segédmunkatárs: dr. Adorján István

PhD hallgató: Dr. Pócsai Károly

Asszisztensnő: Őz Andrea 

 A labor kutatási területeiArchív: Golgi laboratórium
 

 

Vezető:
+Tömböl Teréz

Alpár Alán
 
A labor korábbi tagjai:
Sebestény Tamás
Zayats Natalya
A laboratórium a madarak látórendszerének vizsgálatával foglalkozik, Golgi-módszerrel, immuncitokémiai és rostkövetési eljárásokkal.

Részletes leírásNeurokibernetikai laboratórium

Vezető:
Páli Jenő, Ph.D.

Kapcsolat:
neurokib2@freemail.hu

A laboratórium célja az idegszöveti regenerációnak, az idegsérülések helyreállításának, valamint az idegszövet és az infobionikai eszközök közötti kapcsolatok kiépítésének a vizsgálata. A laboratórium jelentős részt kíván vállalni az innovációs programokban és a kutatóképzésben is.

Részletes leírás


Keresés a honlapon
(használjon ékezetes karaktereket):


Szóösszetételek, nevek idézőjelek közé téve kereshetőek:
pl. "Anatómiai Múzeum".

Itt, a honlapon a Weben

Search Engine

Vissza az oldal tetejére


Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Budapest, IX. Tűzoltó u. 58.
Postacím: 1450 Budapest, Pf. 95 Hungary
Tel.: (36-1) 459-1500 / 3600  Fax: (36-1) 215-51-58

hit counter