BIOGRAPHICAL SKETCH in EnglishCurriculum vitae

Dr. Csillag András


Személyi adatokDr. Csillag András

Állampolgárság: magyar

Születési idõ: 1949. február 20.

Születési hely: Debrecen

Anyja neve: Budai Erzsébet

 

Munkahelyi cím:

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet,

Budapest, IX. Tűzoltó u. 58. H-1450

Tel: 215 6920, Fax: 215 5158, email: csillag@ana.sote.hu

Iskolai végzettség, tudományos fokozatok, habilitáció

1967 Jeles érettségi a budapesti Szinyei-Merse Pál Ált. Iskola és Gimnáziumban

1967-1973 Orvostanhallgató a Budapesti (Semmelweis) OTE Ált. Orvosi Karán

1973 "Summa cum laude" általános orvosdoktori diploma

1984 Az orvostudomány kandidátusa "Transzport folyamatok izolált idegvégzõdésekben" c. értekezés alapján

1994 Habilitált doktori cím (Semmelweis Orvostudományi Egyetem)

1995 A biológiai tudomány doktora az "Averzióra épülõ tanulás funkciós neuroanatómiai alapjai madárban" c. doktori tézisek alapján

Szakmai továbbképzés, kutatási gyakorlat

1969-1973

Tudományos diákköri tevékenység a Semmelweis OTE Kísérleti Kutató Laboratóriumában.

Téma és módszerek: mitochondriumok anion transzportja, membrántraszport-biokémia

Témavezetõ: Fonyó Attila

1973-1984

A Semmelweis OTE I. Anatómiai Intézetében végzett kutatómunka.

Téma és módszerek: Idegvégződések funkciós morfológiája, elektronmikroszkópia, subcelluláris frakciók készítése

Témavezető: Hajós Ferenc

1977-1978

6 hónapos tanulmányút az MRC Developmental Neurobiology Unit (London, Anglia) vendégkutatójaként.

Téma és módszerek: transzmitterek (GABA, glicin) szöveti lokalizációja kisagyban, neurokémia, elektronmikroszkópos autoradiográfia, immuncitokémia.

Témavezetõ: Robert Balázs

1984-1987

3 éves tanulmányút az Open University Biológiai Intézetének Brain Research Group-jánál (Milton Keynes, Anglia).

Téma és módszerek: szinaptikus plaszticitással összefüggõ neuromorfológiai és neurokémiai válaszok házicsirke tanulási modellen, viselkedésbiológia, immuncitokémia, kvantitatív szinaptometria, receptorok biokémiai és kvantitatív autoradiográfiás vizsgálata.

Témavezetõk: Steven P.R. Rose és Michael G. Stewart

1989-1991

Az idõszakon belül három 1-2 hónapos tanulmányút a Kölni Egyetem Anatómiai Intézetében (Köln, Németország).

Téma és módszerek: vasoactive intestinal polypeptide (VIP) és VIP receptor- tartalmú struktúrák a látókéregben. Glial fibrillary acidic protein (GFAP) és agypályasérülés összefüggése. Immuncitokémia, kvantitatív neuromorfológia.

Témavezetõk: Karl Zilles és Hajós Ferenc

1992-1994

Az idõszakon belül 2 x 3 ill. 1 x 4 hónapos tanulmányút a Menninger Intézetben (Topeka, USA), Fogarty-NIH ösztöndíjjal.

Az együttmûködés keretében 2 hetes látogatás a University of California in San Diego, Dept. of Neurosciences-nél (La Jolla, California, USA)

Téma és módszerek: genetikailag szelektált fürjek fénykövetõ preferenciájának neuromorfológiai korrelátumai. Retinális afferensek lokalizációja és receptor citokémiája fürjben. Neuroetológia, agyi léziós technikák, pályakutatás

Témavezetők ill. kollaborációs partnerek: Joseph K. Kovach, H.J. Karten

Munkahelyek, beosztások

1973-1975 Tudományos ösztöndíjas a Semmelweis OTE I. Anatómiai, Szövet- és Fejlõdéstani Intézetében.

1975-1988 Tanársegéd ugyanott

1988- Adjunktus ugyanott

1996- Docens ugyanott

2001- Egyetemi tanár ugyanott

2004- Intézetigazgató ugyanott

1977-1978 Vendégkutató (Research Officer) az MRC Developmental Neurobiology Unit alkalmazásában 6 hónapig

1984-1987 Vendégkutató (Senior Research Fellow) az Open University, Biológiai Intézet, Brain Research Group alkalmazásában 3 évig (állandó magyarországi munkahelyrõl tartós szabadságon)

 

Szakmai tevékenység

Oktatómunka

1973- Semmelweis OTE I. Anatómiai Intézetben anatómia, szövettan és fejlődéstan tárgyak oktatása orvos- és fogorvostanhallgatók részére (1983/84-ben német, 1989 óta angol nyelven is)

1989 Open University, Milton Keynes, Anglia.

European Training Program, Summer Course on Advanced Methods in Neuroscience c. metodikai szaktanfolyam meghívott elõadója.

1989- A Semmelweis OTE angol nyelvű oktatási programjának szervezéséért és koordinálásáért felelős Operatív Bizottság tagja

1998 A tanulás és motiváció neuroanatómiai alapjai c. PhD kurzus szervezője és egyik előadója

2000 Anatómai a képalkotó eljárások tükrében c. speciálkollégium szervezõje és egyik előadója

2001 A BMGE-mel közösen szervezett rehabilitációs szakemberképzés előadója

 

Kutatómunka

Kutatási témák és grant támogatások 1998 óta

1995-1998 A tegmento-limbikus kapcsolatrendszer és a tanulás összefüggése madarakban, OTKA T 017754

1997-1999 Dopamin és glutamátreceptorok kölcsönhatásai ETT 500/1996

1998-2002 A prefrontális kérgi rendszer összehasonlító neuroanatómiája és szerepe a tanulásban és a motivációban, OTKA T 029613

2000-2002 Striatalis neuronrendszerek és receptorok összefüggése a tanulással és a motivációval, ETT 309/2000

2003-2006 Tanulással összefüggő előagyi rendszerek madarakban, OTKA T 043462,

2003-2004 Az emlékezet-rögzülés idegi alapjai madarakban, TéT Bilat JAP 16/00

Jelentõsebb folyamatban levõ tudományos együttmûködési témák és résztvevõk

1984-

Memória-függõ szinaptikus plaszticitás házicsirkében.

The Open University, Milton Keynes, Anglia

Michael G. Stewart, Steven P.R. Rose

1995-

Tanulási és viselkedési válaszok neuroanatómiai és neurokémiai háttere madarakon.

Szent István Egyetem, Állatorvostudományi Kar, Ökológiai Tanszék, Budapest, Dr Kabai Péter

1998-

Neurális válaszok korrelált elektrofiziológiai és morfológiai vizsgálata madarak tanulási folyamatai során

Nagoya University, Graduate School of Bioagricultural Sciences, Lab. of Animal Information Biology, Neuroetology Group

Toshiya Matsushima, Assoc. Professor

2001-

Tanulási és viselkedési válaszok neurokémiai háttere madarakon.

ELTE Élettani-Neurobiológiai Tanszék, Dr Juhász Gábor, Dr Kékesi Katalin

2002-

Cannabinoid receptorok szerepe a tanulási és motivációs folyamatban.

Semmelweis Egyetem, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézete, Prof. Wenger Tibor,

Nathan Kline Institute, Orangeburg, N.Y. USA, Basalingappa L. Hungund

Tudományos társasági tagságok, tudományszervezői tevékenység

Tiszteletbeli tagság, kitüntetések

1990 "Honorary Research Fellow" az Open University Brain and Behaviour Research Group- nál

1997 A Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója

1997 Huzella Emlékérem és Jutalomdíj (SOTE)

1998-2001 Széchenyi Professzori Ösztöndíj

2003 Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő

2003 Semmelweis Emlékérem (az idegennyelvű oktatás szervezéséért)

Nyelvtudás


Publikációk
 

Biograpical sketch BIOGRAPHICAL SKETCH in English
 

 

Összehasonlító neurohisztológiai és neurocitokémiai laboratóriumTapírok...


Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Budapest, IX. Tűzoltó u. 58.
Postacím: 1450 Budapest, Pf. 95 Hungary
Tel.: (36-1) 459-1500 / 3600  Fax: (36-1) 215-51-58