Felhívás
 

2014-ben is szeretettel várjuk az oktatni  /  kutatni  /  preparálni (boncolni)
vágyó hallgatók, leendő diákkörösök ill. demonstrátorok jelentkezését
személyesen a TDK-felelősnél illetve a tanulmányi felelősnél!


 

A hallgatók szeptember elején személyesen jelentkeznek az Intézet TDK-felelősénél (mindenki) ill. tanulmányi felelősénél is (aki oktatni ill. oktatni is szeretne) - illetve, amennyiben kreditpontot szeretnének kapni, a Neptun-ban regisztrálják magukat, mint az Anatómiai Intézet TDK-sai / demonstrátorai*. A kurzusfelvételnél az ÁOK és FOK Dékáni Hivatalok tájékoztatása a mérvadó. Kutatási szándék esetén a "TDK-kurzus"-t kell felvenni. Természetesen lehetséges oktatást és/vagy kutatást és/vagy preparálást egyaránt végezni. A félév végén aláírást csak az kaphat, aki teljesítette az oktatási vagy kutatási követelményeket (ld. alább).
 

Jelentkezési lap (Word doc)

* Az ÁOK demonstrátori kurzusról: a korábbi szabályok megmaradása esetén a "díjtalan demonstrátor és demonstrátor kurzus" (1 kredit) ill. "díjas demonstrátor" (2 kredit) a két felvehető lehetőség. (A díjtalan és díjas demonstrátorok a Dékántól kapott kinevezéssel rendelkeznek, ennek hiányában az 1 kredites demonstrátori kurzus vehető fel.)
 

Dr. Kálmán Mihály

egyetemi tanár, TDK-felelős
kalman@ana.sote.hu

Dr. Altdorfer Károly
egyetemi docens, tanulmányi felelős
altdorf@ana.sote.hu

Oktatómunka, demonstrátorság Kutatómunka, TDK-munka Preparálás

 Az oktatni kívánó demonstrátoroktól, TDK-soktól elvárt részvétel az oktatómunkában:

1)  Bejárás legalább egy általuk választott magyar (ÁOK vagy FOK) gyakorlatra, hetente rendszeresen (és ezt az időpontot megadni a tanulmányi felelősnek is). Szükség esetén helyettesként 'beugrani' ugyanebben az időpontban valamelyik csoporthoz, ha átmeneti oktatóhiány van.
 

2)  Emellett az intézeti konzultációkon rendelkezésre állás (jelentkezés a tan. felelős felkérésére):

a) demonstrációk előtt szövettanon ill. a boncteremben/ Múzeumban (pl. csonttan)

b) vizsgaidőszakban szövettanon ill. a boncteremben,

valamint besegítés a tanulmányi verseny ill. az írásos demonstrációk előkészítésébe, felügyeletébe, kiértékelésébe, félévente néhány alkalommal.

 

Fokozottan elvárjuk ezeket azoktól, akik a következő évben dékáni demonstrátori kinevezést kívánnak pályázni, ill. akik már díjas vagy díjtalan demonstrátorok. Utóbbiaktól azt is elvárjuk, hogy szükség esetén több alkalommal is helyettesítsenek.

 

Mentesülnek azok, akik ("TDK-kurzus" esetében) színvonalas preparáló munkát végeznek (szigorlat/múzeumi készítmény, Mihálkovics pályázat).
 

(A dékáni kinevezéssel rendelkező -általában IV., V., VI. éves- díjas ill. díjtalan demonstrátorokra külön rendelkezések vonatkoznak: kötelező rendszeres bejárás, önálló demonstráltatás, konzultációk tartása.)


Demonstrátori kinevezések átadása (2013.)
Kinevezések átadása


Fotó: oktatás a boncteremben (diákkörös hallgatók segítségével - 2008.)


Képek: a tanulmányi verseny dolgozatainak javítása (2010)

Tudományos Diákköri oldalunk

benne:


1-4 KREDITPONT TDK MUNKÁÉRT

"TDK-munkáért 1-4 kreditpont adható.  

A dokumentált és értékelt, vagyis valódi munkát tükröző és rendszeres, de nem kiemelkedően eredményes TDK-munkát 1 kredittel jutalmazzuk. Az 1 pontot akkor kapja meg a hallgató, ha a tanszékvezető témavezető véleménye alapján a félév végén igazolja a rendszeres kutatási tevékenységet.

Ennél többet (2 kredit) érdemel az, aki rektori pályázatot nyújt be vagy TDK konferencián szerepel, és III. helyezést vagy dicséretet nyer. (...)

Még több (3 kredit) annak a TDK munkának az elismerése, amely TDK konferencián I- II. helyezést, OTDK részvételt, rektori pályázaton I-II. díjat, hazai vagy nemzetközi társszerzős tudományos közleményt eredményez. (...)

A legmagasabb kreditpont-érték (4) jár annak, aki az OTDK-án helyezést ér el, nemzetközi, impakt faktoros folyóiratban közöl cikket első szerzőként. (...)

Budapest, 2008. március 4.

Dr. Szél Ágoston, az OKB elnöke"

(Forrás: Egyetemi TDK-honlap)


Egyetemi TDK-honlap (TDK-szabályzat)


TDK-hallgatóink
TDK-hallgatók

TDK-konferencia 2013: eredményeink

TDK-konferencia 2012: eredményeink

TDK-konferencia 2012: az előadások házi bemutatója
TDK 2012.

 

Mihálkovics-pályázat (preparátumkészítés)


Alkalmazott és klinikai anatómiai laboratórium

 


Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Budapest, IX. Tűzoltó u. 58.
Postacím: 1450 Budapest, Pf. 95 Hungary
Tel.: (36-1) 459-1500 / 53600  Fax: (36-1) 215-51-58