Az első gyakorlatok

Az első bonctermi órák a csonttan és az agy makroszkópia tanulásával telnek.
Fotósunk az ÁOK I., EM I. és ED II. éves csoportoknál járt.
(Fotó: Kiss József)


Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Budapest, IX. Tűzoltó u. 58.
Postacím: 1450 Budapest, Pf. 95 Hungary
Tel.: (36-1) 459-1500 / 53600  Fax: (36-1) 215-51-58