Mihálkovics-verseny 2015.

2015. március 3-án 12 órakor Intézetünk Anatómiai Múzeumában kezdetét vette a Mihálkovics Alapítvány pályázatára benyújtott készítmények bírálata. A pályázók bemutatták preparátumaikat és azok dokumentációját a 2 anatómiai intézet oktatóiból álló bíráló bizottságnak. A kiértékelés után az előzetes eredmények kihirdetése is megtörtént. (Díjkiosztás 2015. márc. 13-án az egyetemi ünnepség keretében.)


A Mihálkovics Alapítvány díjazottjai 2015


A Mihálkovics Alapítvány minden évben pályázatot hirdet orvos-, és fogorvostan-hallgatóknak az anatómia, valamint a fogorvostudomány elméleti tárgyköréből írandó tudományos dolgozat, illetve az Anatómiai Múzeum részére az oktatást elősegítő preparátumok készítésére.

Ebben az évben a hattagú pontozó szakmai bizottság és a kuratórium egyhangú döntése alapján, a Mihálkovics Alapítvány egy első és egy második helyezést ítélt meg a pályázóknak.

I. díjat kap: Bárány László (ÁOK V. évfolyam) "A Smith-Robinson feltárás anatómiája idegsebészeti szemszögből" című munkája

II. díjat kap: Bernáth Róbert Tibor (FOK II. évfolyam) "A Regio submandibularis, különös tekintettel a Beclard- és Pirogov háromszögekre" című munkája

Gratulálunk a nyerteseknek és segítő tanáraiknak.

Budapest, 2015. március 4.
 

Prof. dr. Donáth Tibor
professzor emeritus
a Mihálkovics Alapítvány kuratóriumának elnöke


 

 Képek a bírálatról

 

 

 

 

 

(Fotó: Oszwald Erzsébet)


Kép az egyetemi díjátadó után:

I.: Bárány László
II.: Bernáth Róbert

 


Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Budapest, IX. Tűzoltó u. 58.
Postacím: 1450 Budapest, Pf. 95 Hungary
Tel.: (36-1) 459-1500 / 53600  Fax: (36-1) 215-51-58