Tanulmányi verseny 2015


Felhívás tanulmányi versenyre - ÁOK
(2014/2015. tanév)

A FOK verseny felhívása itt (pdf)


A tanulmányi verseny végeredménye, vizsgakedvezmények (FOK)

A tanulmányi verseny végeredménye, vizsgakedvezmények (ÁOK)

A tanulmányi verseny 2. fordulójának kezdése csütörtök du. (hely, pontos idő)

A tanulmányi verseny 1. fordulójának eredményei


Értesítjük az ÁOK I. és II. évfolyamok hallgatóit, hogy 2 fordulós tanulmányi versenyt rendezünk:

Az I. fordulót

A II. fordulót előreláthatólag 2015. május 7-én vagy 8-án (csütörtökön vagy pénteken) du. tartjuk.

A tanulmányi versenyen azok a hallgatók vehetnek részt, akik már sikeres vizsgát tettek anatómia1-ből ill. anatómia3-ból.
Az I. fordulóban legalább 70%-os teljesítményt elérő hallgatók vehetnek részt a II. fordulóban. A versenyzők neveit az I. fordulóban titkosan kezeljük. A végeredményt a két forduló összesített pontszáma alapján számítjuk ki.

Az I. forduló témája:
- az I. évf. számára: az I. félév anyaga, valamint a II. félévnek a verseny időpontjáig tárgyalt tananyaga (kb. 55 % anatómia, 25 % sejt- és szövettan, 20 % fejlődéstan - vetített ábrákon),
- a II. évf. számára: az egész tananyag az I. évfolyaméhoz hasonló megoszlásban.
A II. forduló témája: eredeti anatómiai és szövettani készítmények, illetve részletek felismerése.

Jutalom: az évfolyamok legjobbjai jutalmat és oklevelet kapnak. Az elért teljesítményektől függően a legjobbak vizsgakedvezményben is részesülhetnek:

Mindenkit szeretettel várunk és sok sikert kívánunk!

Budapest, 2015. március 6-án

 

Dr. Altdorfer Károly
egyetemi docens
tanulmányi felelős


Tájékoztatás az ÁOK II. számára (konzultációs előadások)

 

Korábbi versenyek 1-1 képe:

1. forduló - tanterem (2013.):

2. forduló - anatómiai rész (2013.):

2. forduló - szövettan (2013.):

Feszült pillanatok

Eredményhirdetés (ÁOK)

 


 Korábbi versenyek:

"Kedvcsinálóként" a korábbi évek versenyei (képek, eredmények):

Tanulmányi verseny (2013): végeredmény és képek
VersenySemmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Budapest, IX. Tűzoltó u. 58.
Postacím: 1450 Budapest, Pf. 95 Hungary
Tel.: (36-1) 459-1500 / 53600  Fax: (36-1) 215-51-58