Az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
oktató és kutató munkatársai

Minden munkatársunk ABC-rendben (telefonszám, e-mail, labor) itt


Mb. igazgató:
Dr. Gerber Gábor
egyetemi docens (2014. VII. 1-től)
FOK dékánhelyettes, a  fogorvosképzés mb. vezetője
 

Egyetemi tanár:

Dr. Csillag András egyetemi tanár
Dr. Kálmán Mihály TDK-felelős
 

Professor Emerita:

Dr. Fehér Erzsébet ny. egyetemi tanár

Dr. Tömböl Teréz ny. egyetemi tanár

 

Professor Emeritus:

Dr. Donáth Tibor ny. egyetemi tanár

Dr. Majorossy Kálmán ny. egyetemi tanár

Dr. Palkovits Miklós, MTA rendes tagja, ny. egyetemi tanár

Dr. Réthelyi Miklós ny. egyetemi tanár, Rector Emeritus

 

MTA Kutató Professzor:

Dr. Hámori József

 

Egyetemi docens:

Dr. Alpár Alán - tanulmányi felelős (német)

Dr. Altdorfer Károly - intézeti tanulmányi felelős

Dr. Gerber Gábor - igazgató

Dr. Székely Andrea - tanulmányi felelős (angol)

 

Egyetemi adjunktus:

Dr. Kántor Orsolya

Dr. Kozsurek Márk

Dr. Vereczki Viktória

 

Egyetemi tanársegéd:

Dr. Hanics János

Dr. Lendvai Dávid

 


Óraadó tanár:

Dr. Gallatz Katalin - évfolyamfelelős (FOK I.,II.)

Dr. Kiss Árpád

Dr. Madarász Magda

Dr. Simon László

Dr. Somogyi György

Dr. Tótpál Géza

 

 

Tudományos főmunkatárs:

Dr. Dobolyi Árpád

Dr. Puskár Zita

Dr. Várnainé Dr. Tóth Zsuzsanna

 

Tudományos munkatárs:

Dr. Ádám Ágota - évfolyamfelelős (ÁOK I-II.)

Dr. Adorján István

Dr. Barna János

Dr. Bálint Eszter

Dr. Mezey Szilvia

Dr. Montagnese Catherine

Dr. Zachar Gergely

 

Tudományos segédmunkatárs:

Dr. Baksa Gábor

Dr. Gáti Georgina

Könczöl Katalin

Szabó Éva Rebeka

 

PhD ösztöndíjas:

Ashaber Mária

Cservenák Melinda

 

Alkalmazott és Klinikai Anatómiai Laboratórium

Dr. Patonay Lajos

 

Neurokibernetikai Laboratórium

Dr. Páli Jenő

 

Humán Agyminta Bank

Vezető: Dr. Palkovits Miklós az MTA rendes tagja, kutató professzor

Tudományos segédmunkatárs: Dr. Dobolyiné Renner Éva

Tudományos ügyintéző: Toronyay-Kasztner Magdolna

 

Balázsa Tamás László fiatal kutató

 

AKADÉMIAI CSOPORT (MTA TKI)

 

(Neurobiológiai Kutatócsoport

Dr. Roska Tamás, az MTA rendes tagja, kutató professzor
Dr. Hámori József MTA rendes tagja, kutató professzor

Dr. Négyessy László tud. főmts

Dr. Takács József tud. főmts.

Vastagh Csaba PhD-hallg.

Dr. Vidnyánszki Zoltán tud. főmts.

Dr. Víg Julianna MTA ösztöndíjas, tud. s. mts.)

 

Neuromorfológiai és Neuroendokrin Laboratórium

Dr. Palkovits Miklós Professor Emeritus, kutató professzor

Dr. Gallatz Katalin egyetemi adjunktus
 
Dellaszéga-Lábas Viktória tudományos ügyintéző
Hanák Nikolett laboratóriumi asszisztens
Kerti Judit tud. ügyintéző, PhD hallgató
Kiss Melitta titkárnő
Könczöl Katalin PhD hallgató
Papp Rege Sugárka tud. segédmunkatárs

+ Dr. Görcs Tamás
+ Dr. Hajdu Ferenc

 

Intézeti csoportkép - 2004.

Csoportkép (2004)

Munkatársaink listája a központi egyetemi honlapról


Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Budapest, IX. Tűzoltó u. 58.
Postacím: 1450 Budapest, Pf. 95 Hungary
Tel.: (36-1) 459-1500 / 3600  Fax: (36-1) 215-51-58