OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓK
(ÁOK, FOK)


 2014 / 2015. tanév 2. félév 
(az ismertetők pdf-ben letölthetőek)

  Vizsgatájékoztató (kollokvium, szigorlat)

ÁOK I.
(E-H csop.):
2. félév
ÁOK II.
(E-H csop.):
FOK I.:
FOK II.:

 

  Évfolyamfelelősök (2014/2015. tanév):
ÁOK I.  és ÁOK II.: dr. Ádám Ágota tudományos munkatárs
   FOK I-II.: Dr. Vereczki Viktória egyetemi adjunktus

Tanulmányi felelős: Dr. Altdorfer Károly  egyetemi docens

Érvényben marad: a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 17.§ 17. pontja szerint "több féléves tantárgyak esetén" a "tantárgy következő félévének felvétele" sikeres félévi vizsga nélkül Intézetünkben csak abban az esetben engedélyezhető, ha az adott félévben a hallgató demonstrációinak kerekítés nélküli átlaga eléri a 2,0-t és nem pótdemonstrált. Anatómia3 viszont kizárólag  sikeres Anatómia2 vizsgával vehető fel!

Felhívás az ÁOK évismétlő hallgatókhoz

A korábbi kiadású szövettan gyakorlati jegyzetben nem szereplő metszeteink leírása:

II. év: 41. Kisagy (GFAP)  - 94. Hippocampus (HE) - ismertető és képek (Word doc; Dr. Kálmán).

 

Előzetes:

Tanulmányi verseny: a 2015. évi verseny módjáról (2 fordulós verseny, a legsikeresebbeknek vizsgakedvezménnyel) hamarosan tájékoztatjuk hallgatóinkat.
Archív kiírás: Tanulmányi verseny 2014 (ÁOK) - hirdetmény (pdf)

Előreláthatólag 2015. márc. 1-ig leadandóak a preparátumok a Mihálkovics pályázatra
(preparátumkészítés a Múzeum számára)

 

 

 2014 / 2015. tanév 1. félév 
(az ismertetők pdf-ben letölthetőek)

ÁOK I.
(E-H csop.):
Tanulás a Múzeumban
ÁOK II.
(E-H csop.):
FOK I.:
FOK II.:
ÁOK IV. "Orvosi képalkotó eljárások" c. tárgy anatómia modulja Információk a tárgyról

 

 Emlékeztető a tanszéki értekezletről: vizsga-tudnivalók ÁOK, FOK részére (pdf)

 

1) Nem lesz gyakorlati kollokvium, így nincs erre való jegymegajánlás (demójegyekből). A félév teljesítésének feltétele viszont -a jelenléti követelményeken túl- még egy kötelező gyakorlati teszt (bejelölt képletek felismerése a félév során tanult anyagon), amelyet a hallgatók az utolsó két oktatási hét folyamán tehetnek le. Ez alól azok a hallgatók mentesülhetnek, akik a kötelező évközi demonstrációk mindegyikén részt vettek, és azokat sikerrel (legalább elégséges eredménnyel) teljesítették vagy a demonstrációs osztályzataik átlaga legalább 2,51 (a "nem jelent meg" az átlagba "1" értékben számítódik). A demonstrációkat csak a kiírt időpontokban lehet letenni és a sikertelen demonstráció(k) nem ismételhetők.


2) ÁOK: A szigorlaton nem lesz boncolási feladat, azt az előző 3 félév során, órai munkával végzik a hallgatók. A szigorlatra bocsátás feltétele a boncolási feladat teljesítése a II. vagy III. félévben (legkésőbb a tárgy IV. féléves kurzusáig halasztható). II. éves hallgatóink a gyakorlatokon kapnak végrehajtandó preparálási feladatot; a készítményeket a félév utolsó gyakorlatainak egyikén egy vezető oktatói bizottság bírálja el (megfelelt / nem felelt meg).
 

 

 

Érvényben marad: a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 17.§ 17. pontja szerint "több féléves tantárgyak esetén" a "tantárgy következő félévének felvétele" sikeres félévi vizsga nélkül Intézetünkben csak abban az esetben engedélyezhető, ha az adott félévben a hallgató demonstrációinak kerekítés nélküli átlaga eléri a 2,0-t és nem pótdemonstrált. Anatómia3 viszont kizárólag  sikeres Anatómia2 vizsgával vehető fel!

Felhívás az ÁOK évismétlő hallgatókhoz

ÁOK I.  és ÁOK II.: Dr. Ádám Ágota tudományos munkatárs
  FOK I-II.: Dr. Vereczki Viktória egyetemi adjunktus

Tanulmányi felelős: Dr. Altdorfer Károly  egyetemi docens

A korábbi kiadású szövettan gyakorlati jegyzetben nem szereplő metszeteink leírása:

II. év: 41. Kisagy (GFAP)  - 94. Hippocampus (HE) - ismertető és képek (Word doc; Dr. Kálmán).

 

Tankönyvek, jegyzetek listája - ÁOK, FOK

ÁOK I.: Dr. Kálmán Mihály: Sejtbiológia-vázlat (doc file)

Köszöntő az I. évesek számára és a II. év hallgatói részére
(írta: Dr. Réthelyi Miklós, 2003 - ezek a korábbi leírások a sejtbiológia tárgyat még nem tartalmazzák)

I. évesek: milyen lakat kell a hallgatói öltözőszekrényekre?

Tanulási lehetőség hallgatóinknak (csontok, plasztinált preparátumok diákigazolvány ellenében helyben tanulmányozhatók)
 szeptembertől az Anatómiai Múzeumban.
Plasztinált készítményeink katalógusa

Az Anatómiai Múzeum nyitvatartása hallgatóink számára

Intézetünk hivatalos követelményrendszere
anatómia, sejt-, szövet- és fejlődéstanból a 2013/2014. tanévre

Egyetemi Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - ÁOK, FOK

Egyetemi NEPTUN-rendszer (kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés)

Központi egyetemi órarend

Tanévkönyv (pdf)

Az első gyakorlatok :) (2010)
Csonttan

Demonstrátoraink
Demonstrátori munka
TDK-hallgatóink
TDK-hallgatók

 

 

Fénykép: intézeti hirdetőtábla a tanterem előtt
Hirdetőtábla

 

 

 

 


Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Budapest, IX. Tűzoltó u. 58.
Postacím: 1450 Budapest, Pf. 95 Hungary
Tel.: (36-1) 459-1500 / 53600  Fax: (36-1) 215-51-58