PhD programok


PhD-védések Intézetünkben (2002 óta)

 

Az intézetben a következő posztgraduális program keretében lehet PhD fokozatot szerezni:

6. Szentágothai János Idegtudományok (Multidiszciplináris orvostudományok) Doktori Iskola
- Dr. Bereczki Dániel, egyetemi tanár, doktori iskola vezető

6/1 Neuromorfológia  és sejtbiológia - Dr. Palkovits Miklós, Prof. Emeritus, az MTA rendes tagja, programvezető

 

-PhD-kurzus (2010): Neuropeptidek szerepe az idegrendszer működésében (2010. II. 17-től; vezetők: Dr. Dobolyi Árpád, Dr. Palkovits Miklós) - adatok a Doktori Iskola kurzusadatbázisában
-
PhD-kurzus, 2008: Nem-neuronális idegrendszeri elemek szerkezete és működése
- A Szentágothai János Idegtudományok Doktori Iskola témái 2007/2008-ra (doktori iskola vezető: Dr. Réthelyi Miklós, egyetemi tanár)


Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Budapest, IX. Tűzoltó u. 58.
Postacím: 1450 Budapest, Pf. 95 Hungary
Tel.: (36-1) 459-1500 / 3600  Fax: (36-1) 215-51-58