Tudományos Diákkörünk
Diákköröseink


TDK-felelős:
 

Dr. Kálmán Mihály

egyetemi tanár
kalman@ana.sote.hu


A 2015. évi Egyetemi TDK-konferencián az alábbi eredményeink születtek:

 

 

I. díj

Durst Máté SE ÁOK VI. OTDK jelölt
Témavezetők: Dr. Tóth Zsuzsanna


II. díj

Gerecsei László István SE ÁOK V. OTDK javasolt
Témavezető: Dr. Ádám Ágota

Lékó András SE ÁOK VI. OTDK javasolt
Témavezető: Dr. Dobolyi Árpád
Matuska Rita ELTE TTK V.
Témavezető: Dr. Tóth Zsuzsanna


III. díj

Teleki Gyöngyi SE ÁOK V.
Témavezetők: Dr. Csillag András, Dr. Hanics János

Tóth László SE ÁOK V. - Szöllősi Dávid SE ÁOK V.
Témavezetők: Prof. Dr. Kálmán Mihály; Dr. Kis Petik Katalin, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet


 

A 2014. évi Egyetemi TDK-konferencián az alábbi eredményeink születtek:

 

Idegtudományok

I. díj
Teleki Gyöngyi SE ÁOK IV. -- OTDK javasolt
Témavezetők:
Dr. Csillag András, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Dr. Hanics János, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

I. díj
Barta Benjamin SE ÁOK IV. - Kouhnavardi Shiva SE ÁOK IV. - OTDK jelölt
Témavezető: Dr. Puskár Zita, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet


Anatómia, fejlődésbiológia

III. díj
Tóth László SE ÁOK IV.
Témavezetők:
Dr. Adorján István , Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Dr. Kis Petik Katalin , Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

III. díj
Gerecsei László István SE ÁOK IV. - Lepesi Nikolett SZIE II.
Témavezető:
Dr. Ádám Ágota, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

http://tdk.semmelweis.hu/documents/tdk_eredm%C3%A9nyek_magyar_2014_ok.pdf


A sikeresen szigorlatozott hallgatókat várjuk oktatni / kutatni / preparálni
-  tudományos diákkörösnek / demonstrátornak! (Kreditpont szerezhető.)
Demonstrátori munka

 Választható TDK-témák Intézetünkben (2012/2013. tanév)

TDK-konferencia 2013: eredményeink

TDK-konferencia 2012: az előadások házi bemutatója
TDK 2012.

TDK-hallgatóink (2011 és korábbi évek)
TDK-hallgatók

 
Választható TDK-témák Intézetünkben

(2014-2015.)

(A felsorolás az egyes nagyobb munkacsoportok szerint történt, utalva ezzel a szakmai kapcsolatokra)


A tanulás és motiváció morfológiai alapjai madár idegrendszerben
-Dr. Csillag András egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora.

Excitatorikus aminosav neurotranszmitterek változásai a bazális ganglionokban tanulás, táplálkozás és stressz hatására -
- Dr. Zachar Gergely tudományos munkatárs, PhD és Dr. Csillag András, egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora.

Designer drogok hatása a fejlõdõ és érett idegrendszer szerkezetére és viselkedés-szabályozó mechanizmusaira
- Dr. Ádám Ágota, tudományos munkatárs, PhD.

A vér-agy gát áteresztőképessége különböző károsodások nyomán ill. circumventikuláris szervekben.
- Dr. Kálmán Mihály egyetemi tanár, az MTA doktora.

A szubventrikuláris zóna hisztodifferenciációjának vizsgálata gliamarkerekkel
- Dr. Adorján István tudományos munkatárs, PhD.

A vegetatív idegrendszer vizsgálata
-Dr. Fehér Erzsébet nyug. egyetemi tanár, szaktanácsadó, az orvosi tudományok doktora.

Neuroimmun-moduláció a hasi zsigerekben
-Dr. Fehér Erzsébet nyug. egyetemi tanár, szaktanácsadó, az orvosi tudományok doktora.

A gerincvelõ szerkezetének vizsgálata
- Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, PhD, Dr. Puskár Zita tudományos főmunkatárs, PhD és Dr. Réthelyi Miklós nyug. egyetemi tanár, szaktanácsadó, az orvosi tudományok doktora.

A fogpulpa õssejtjeinek vizsgálata.
- Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, PhD

Fájdalomérzésben szerepet vivõ agyterületek és agypályák kísérletes morfológiai és immunohisztokémiai vizsgálata
- Dr. Puskár Zita tudományos főmunkatárs, PhD

Stresszel kapcsolatos idegpályák vizsgálata
-Dr. Palkovits Miklós professor emeritus, akadémikus,

Étvággyal táplálkozással kapcsolatos idegpályák vizsgálata
-Dr. Palkovits Miklós professor emeritus, akadémikus.

Hipotalamikus neuropeptidek funkcionális vizsgálata
-Dr. Palkovits Miklós professor emeritus, akadémikus és Dr Tóth Zsuzsanna tudományos főmunkatárs, PhD.

Táplálékfelvétel szabályozásban részvevõ neuropeptidek funkcionális vizsgálata
-Dr Tóth Zsuzsanna tudományos főmunkatárs, PhD.

A fokális agyi ischemia molekuláris és hisztológiai elemzése
- Dr. Dobolyi Árpád tudományos főmunkatárs, PhD.

Génexpressziós változások és azok hatása az agyban a reprodukció során
- Dr. Dobolyi Árpád tudományos főmunkatárs, PhD.

Újonnan azonosított hypothalamikus neuropeptidek vizsgálata.
- Dr. Dobolyi Árpád tudományos főmunkatárs, PhD.

Az anyai adaptáció rendszerbiológiai megközelítésben.
- Dr. Dobolyi Árpád tudományos főmunkatárs, PhD.

A regio pectoralis klinikai anatómiája, vérellátása, emlõsebészeti vonatkozásai
- Dr. Székely Andrea egyetemi docens, PhD.

Kombinált anabolikus szteroid - NSAID gyulladáscsökkentõ kezelés hatásainak kimutatása a máj- és veseparenchyma szövettani vizsgálatával
- Dr. Székely Andrea egyetemi docens, PhD.

A mellkasfalat ellátó verőerek elágazódási mintázatának vizsgálata képalkotó módszerek (CT, PETCT) alapján.
- Dr. Székely Andrea egyetemi docens, PhD, Dr. Lengyel Zsolt (Pozitron-Diagnosztika Központ)

Implantáció okozta szöveti elváltozások vizsgálata agykéregben
-Dr. Négyessy László tud. főmunkatárs, PhD.

Az agykéreg szerepe a tapintási ingerek feldolgozásában
- Dr. Négyessy László tud. főmunkatárs, PhD.

A nem szövetspecifikus alkalikus foszfatáz szerepe az agykérgi aktivitás szabályozásában
-Dr. Négyessy László tud. főmunkatárs, PhD.

Nem szövetspecifikus alkalikus foszfatáz (TNAP) génkiütött egerek neokortikális piramissejtjeinek jellemzése
- Dr. Kántor Orsolya PhD.

Alkalikus foszfatáz eloszlása a retinában normál és patológiás állapotokban
- Dr. Kántor Orsolya adjunktus, PhD, Dr. Lukáts Ákos adjunktus, PhD (Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet).

Az emberi vestibularis rendszer funkcionális vizsgálata
- Dr. Simon László nyug. adjunktus, szaktanácsadó, fokozata nincs.

A retina érszerkezetének számítógépes elemzése
- Dr. Simon László nyug. adjunktus, szaktanácsadó, fokozata nincs.

 

 


Választható TDK-témák Intézetünkben

2012 / 2013. tanév

 • A tanulás és motiváció morfológiai alapjai madár idegrendszerben - Prof. Dr. Csillag András

 • A vegetatív idegrendszer vizsgálata - Prof. Dr. Fehér Erzsébet

 • Neuroimmunmoduláció a hasi zsigerekben - Prof. Dr. Fehér Erzsébet

 • A disztrofin-glikoprotein komplex és az akvaporinok előfordulásának összehasonlító vizsgálata gerincesekben. - Dr. Adorján István és Prof. Dr. Kálmán Mihály

 • A glia szerepe az agyi sérülésekben és regenerációs folyamatokban. - Prof. Dr. Kálmán Mihály

 • A glia szerepe az agy fejlődésében. - Prof. Dr. Kálmán Mihály

 • A gerincvelő szerkezetének vizsgálata - Dr. Gerber Gábor, Dr. Puskár Zita, Prof. Dr. Réthelyi Miklós

 • Homogén betegcsoportok vizsgálata az egyensúlyszabályozásra vonatkozó új klinikai diagnosztikai eljárással - Dr. Simon László

 • Egészséges korcsoportok standard értékeinek vizsgálata az emberi egyensúlyszabályozásra vonatkozó új eljárással - Dr. Simon László

 • A regio pectoralis klinikai anatómiája, vérellátása, emlősebészeti vonatkozásai - Dr. Székely Andrea

 • Kombinált anabolikus szteroid - NSAID gyulladáscsökkentő kezelés hatásainak kimutatása a máj- és veseparenchyma szövettani vizsgálatával. - Dr. Székely Andrea

 • A mellkasfalat ellátó verőerek elágazódási mintázatának vizsgálata képalkotó módszerek (CT, PET-CT) alapján. - Dr. Székely Andrea, Dr. Lengyel Zsolt (Pozitron-Diagnosztika Központ)

 • Fájdalomérzésben szerepet vivő agyterületek és agypályák kísérletes morfológiai és immunohisztokémiai vizsgálata - Dr. Puskár Zita

 • Stresszel kapcsolatos idegpályák vizsgálata. - Prof. Dr. Palkovits Miklós

 • Étvággyal táplálkozással kapcsolatos idegpályák vizsgálata. - Prof. Dr. Palkovits Miklós

 • A nem szövetspecifikus alkalikus foszfatáz szerepe az agykérgi aktivitás szabályozásában - Dr. Négyessy László

 • Nem szövetspecifikus alkalikus foszfatáz (TNAP) génkiütött egerek neokortikális piramissejtjeinek jellemzése - Dr. Kántor Orsolya

 • Alkalikus foszfatáz eloszlása a retinában normál és pathológiás állapotokban. - Dr. Kántor Orsolya, Dr. Lukáts Ákos

 • Implantáció okozta szöveti elváltozások vizsgálata agykéregben - Dr. Négyessy László

 • Az agykéreg szerepe a tapintási ingerek feldolgozásában - Dr. Négyessy László

 • A vér-agy gát és más agyi határfelületek immunhisztokémiai és elektronmikroszkópos vizsgálata - Prof. Dr. Kálmán Mihály

 • Hipotalamikus neuropeptidek funkcionális vizsgálata - Prof. Dr. Palkovits Miklós, Dr Tóth Zsuzsanna

 • Táplálékfelvétel szabályozásban részvevő neuropeptidek funkcionális vizsgálata - Dr. Tóth Zsuzsanna

 • Designer drogok hatása a fejlődő és érett idegrendszer szerkezetére és viselkedés-szabályozó mechanizmusaira - Dr. Ádám Ágota

 • A subventricularis zóna hisztodifferenciációjának vizsgálata gliamarkerekkel - Dr. Adorján István

 • A fogpulpa őssejtjeinek vizsgálata. - Dr. Gerber Gábor

 • A fokális agyi ischemia molekuláris és hisztológiai elemzése. - Dr. Dobolyi Árpád

 • Génexpressziós változások és azok hatása az agyban a reprodukció során. - Dr. Dobolyi Árpád

 • Újonnan azonosított hypothalamikus neuropeptidek vizsgálata. - Dr. Dobolyi Árpád

 • Az anyai adaptáció rendszerbiológiai megközelítésben. - Dr. Dobolyi Árpád

 • Excitatorikus aminosav neurotranszmitterek változásai a bazális ganglionokban tanulás, táplálkozás és stressz hatására. - Dr. Zachar Gergely, Prof. Dr. Csillag András

A 2006/2007-es tanévtől kezdődően megváltozott a "REKTORI  PÁLYAMUNKÁK" kiírási és elbírálási rendje. A módosítás szövege (az Egyetem Szenátusa által jóváhagyva 71/2006. IX. 28.): itt olvasható. (Forrás: Egyetemi TDK-honlap)


1-4 KREDITPONT TDK MUNKÁÉRT

"TDK-munkáért 1-4 kreditpont adható.  
 • A dokumentált és értékelt, vagyis valódi munkát tükröző és rendszeres, de nem kiemelkedően eredményes TDK-munkát 1 kredittel jutalmazzuk. Az 1 pontot akkor kapja meg a hallgató, ha a tanszékvezető témavezető véleménye alapján a félév végén igazolja a rendszeres kutatási tevékenységet.

 • Ennél többet (2 kredit) érdemel az, aki rektori pályázatot nyújt be vagy TDK konferencián szerepel, és III. helyezést vagy dicséretet nyer. (...)

 • Még több (3 kredit) annak a TDK munkának az elismerése, amely TDK konferencián I- II. helyezést, OTDK részvételt, rektori pályázaton I-II. díjat, hazai vagy nemzetközi társszerzős tudományos közleményt eredményez. (...)

 • A legmagasabb kreditpont-érték (4) jár annak, aki az OTDK-án helyezést ér el, nemzetközi, impakt faktoros folyóiratban közöl cikket első szerzőként. (...)

Budapest, 2008. március 4.

Dr. Szél Ágoston, az OKB elnöke"

(Forrás: Egyetemi TDK-honlap)


Egyetemi TDK-honlap (választható témák, TDK-szabályzat)

Intézetünk kutatócsoportjai (laborok)


Intézetünk szereplése a TDK-konferenciákon (előadások, díjak):Az oldal frissítve: 2015. február 17.


Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Budapest, IX. Tűzoltó u. 58.
Postacím: 1450 Budapest, Pf. 95 Hungary
Tel.: (36-1) 459-1500 / 3600  Fax: (36-1) 215-51-58