Dr. Tömböl Teréz professor emerita
(1925-2015)

 
2015. április 7-én, életének 91. évében elhunyt Dr. Tömböl Teréz 
professor emerita, korábbi (1977-1994) intézetigazgatónk. Végzése után közel 6 évtizeden át oktatott Intézetünkben.
Temetését szűk családi körben tartották.
 
A temetés idején az Intézet kertjében lévő emlékfánál gyertyagyújtást, csöndes megemlékezést tartottunk.
 
(Fotók: Horváthné Oszwald Erzsébet)
 
 
Nekrológok
 

Dr. Tömböl Teréz (1925 - 2015)

Tömböl Professzor Asszonyról mindenkinek van emléke, aki valamennyi időt eltöltött az Anatómiai Intézetben. Hosszú pályafutása, mely még az 50-es években kezdődött, Kiss Ferencz professzor idejében, mindvégig e falakhoz kötötte. Végigjárta az egyetemi előmenetetel minden fokozatát a tanársegédtől az egyetemi tanárig, majd 1977 és 1994 között az Intézet igazgatója lett, Szentágothai Jánost követve e poszton. Munkássága egy egész korszakot ívelt át, kezdve a Kiss Ferencz által képviselt nagy hagyományú preparatív-leíró anatómiai iskolától egészen a Szentágothai nevével fémjelzett világszínvonalú magyar neuroanatómiáig.

Nekem az első emlékeimben Tömböl Teréz energikus, szigorú tekintetű adjunktus asszonyként merül fel, akiből az első pillanattól áradt a született oktató lelkes meggyőződése. Mindenütt ott volt, élénk figyelmét semmi nem kerülhette el. Szikéje alól csodálatos könnyedséggel bukkantak elő a legnehezebben hozzáférhető anatómiai képletek; művészien preparált, azzal a természetes rutinnal, ami csak a legjobbak sajátja. Nem lehetett olyan fáradt, hogy ne ült volna le a gyakorlatokon a hallgatóknak boncolni. Ilyenkor igazi öröm és megnyugvás ült ki az arcára: itt nem érhette meglepetés, bosszúság.

Márpedig a gondokból, bosszúságból jócskán kijutott neki hosszú élete folyamán. Mindig úgy érezte, küzdenie kell, a megbecsülésért, az igazáért, a szakmáért. Igazi 'világjobbító' alkat volt, az elvek szószólója, kemény kritikus, akinek egy elismerő szava alkalmasint annál értékesebbnek tűnt. Fiatal felnőttként élte meg a háború végét, generációjának alapélménye volt a romba dőlt ország, az újrakezdés, a 'fényes szellők' korszaka. Népi kollégistaként indult, az új értelmiség plebejus bizalmatlanságával a régi vágású egyetemi hierarchia iránt. Bizonyítani akart minden áron, és ő bizonyított. Fáradhatatlan szorgalommal, kiváló megfigyelő és elemző képessége révén, magas szintű tudományos munkával, elnyerte a kandidátusi, majd a nagydoktori fokozatot. Amikor pedig eljött az idő, készen állt az anatómiai tanszék vezetésére. Igazgatóként is mindvégig személyesen részt vett az oktatásban. Erélyes vezető volt, aki nem csak intézetén belül, hanem fontos egyetemi funkcióiban is (oktatási rektorhelyettes volt) bizonyította a jól szervezett oktatás iránti elkötelezettségét, védte az anatómia rangját és megbecsülését.

Eközben eredményes kutatócsoportot vezetett hazai és külföldi partnerekkel együttműködve. Fő kutatási témája hosszú évekig a thalamus volt, majd későbbi éveiben a madarak idegrendszerében elmélyedve tett közzé alapvető megfigyeléseket. Munkatársai előmenetelére nagy figyelmet fordított. Talán utolsó magyar képviselője és aktív művelője volt a Golgi módszernek, amelyet fény- és elektronmikroszkópos szinten eredeti módon és nemzetközileg elismert színvonalon alkalmazott. Ezzel a metodikával magam is Tömböl Professzor Asszony segítségével ismerkedtem meg, és máig büszke vagyok arra, hogy hosszú estéken át, Angliában majd itthon is, mikroszkópja mellett ülhettem. Élmény volt látni azt a felszabadult boldogságot arcán (ritkán és kevesek láthatták ilyennek), amikor a neuronok szerkezetéről, típusairól beszélt. Valósággal ragyogott egy szépen sikerült impregnáció láttán, amelyről azután végeláthatatlan sorban rajzolta saját kezűleg, finom tustollal az idegrostok elágazásait. "Andriskám, a dendrit ramifikál, az axon arborizál..." - most is a fülembe cseng, ahogy kijavítja szóhasználatomat. És amikor egy neurontípus azonosítása kérdésessé vált valamely nehezebben áttekinthető agyterületen, neves külföldi szaktekintélyek keletről és nyugatról egyaránt azt kérdezték, a fülem hallatára: "Mit gondol erről Teresa?" Nem kereste a nyüzsgést, a nagyvilágot, de az megtalálta őt, amikor tudására szükség volt.

Tömböl Professzor Asszony is megtalálta a maga nyugalmát egy hosszú, küzdelmes és példamutatóan eredményes életút lezártával. A közel állóknak 'Terike', immár mindannyiunk szeretve tisztelt Terikéje, nyugodj békében!

Csillag András

 

Tömböl Teréz emlékére

Tanítványainak egy áprilisi reggelen kellett megtudniuk a szomorú hírt: meghalt tanítójuk, mesterük, Tömböl Teréz. Laborjában utolsóként dolgozhattam Vele kutatótársként, fájdalmas megtiszteltetésként ért a feladat, hogy ebben a rövid írásban megemlékezhessek Róla.

Intézetvezető munkásságának utolsó évében csatlakoztam munkacsoportjához, ahol szerető, figyelmes és szigorú légkörben kezdtem el dolgozni mellette. Tanító volt és mester. Lenyűgöző anatómiai tudását az tette igazán hitelessé, ahogyan a német, angol és francia anatómiai iskolák óriási lexikális ismeretanyagát a boncteremben még hajlott korában is preparálás közben, azáltal magyarázva adta át. A lényeget látta és láttatta, látványos tudásmorzsákkal azt nem fedte el; a fülébe jutott vagy az őt megkereső ilyen villongások gyorsan elhalkultak, amikor hétakkora tudással és részletgazdagsággal rakta helyre azokat. Rend volt, mert szigorú igényességgel tartott rendet a tudásában és a környezetében. Jelképes volt, hogy csak a mikroszkóp mögé ült le; egyenesen, keményen állva, magának is fegyelmet parancsolva beszélt, oktatott. Egyenes volt, félreérthetetlen és szókimondó, gyűlölte a mellébeszélést. Tanítványaiként tudtuk, hogy amit mondott, azt megtartotta, és amit mondtak neki, azt megtartatta.

Klasszikus neuroanatómiai tudását több könyv, könyvfejezet, publikációk hosszú sora tükrözi, azt az utolsó aktív napjáig ápolta, fejlesztette. Tanítványaiba beleégett a kép és a légkör, ahogyan régi Opton mikroszkópja mögött ült óraszám, csendben rajzolva Camera Lucidájával Golgi-varázsait. Itt találkozott benne a tudós és a művész; a tudomány mellett megélte és tanította a szépet. Sokszor szégyenkezve távoztam korábban munkahelyemről, mint ő, aki munkája végeztével gyönyörű és igényes kosztümjében, Lajos bácsival néhány szót váltva, nyáron finom horgolt kesztyűjében indult haza elegánsan az Akadémia utcába. Élmény volt vele utazni, ahol történelmi, művészettörténeti műveltségével élénken kalauzolt végig városokon, a fiatalokat is megszégyenítő érdeklődéssel és fizikummal.

Munkájának, emberi kitartásának és keménységének egy intézet magasan képzett oktatógárdája a gyümölcse. Most már felülről néz, és megkettőzhetjük erőnket, hogy óvó szigora előtt tudásunk és kitartásunk megállhasson.

Professzor asszony, Isten vele!

Alpár Alán

 
 
Tömböl professzorasszony 1925. jan. 1-én született Pápán, 
egyetemi tanulmányait a Budapesti Orvostudományi Egyetemen végezte (1947-1953). 
 
Végzése után az egyetem I. sz. Anatómiai Intézetének (jelenleg: Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
lett munkatársa, majd később tanszékvezető egyetemi tanára (1977-1994). 
Végzése után közel 6 évtizeden át oktatott és kutatott Intézetünkben.
Egyetemi szinten is kivette részét a szervezőmunkából: oktatási dékánhelyettes ill. okt. rektorhelyettes is volt (1973-1985).
 
Fő kutatási témái: 
  • Direkt összeköttetés a retinotectalis rostok és a tectum opticum efferens neuronjai között;

  • GABA-erg innervatio a madarak visualis rendszerében;

  • Modulator neuronok a madarak látórendszerének központjaiban.

 

1980-tól az orvostudományok doktora. Tájanatómia című, angolra és németre is lefordított tankönyve évtizedek óta, mind a mai napig használatban van oktatásunkban.

 
 

 
 
Kitüntetések, elismerések:
 
Egészségügyi Miniszter által adományozott Díszoklevél (2005).
 

Dr. Tömböl Teréz Emeritus Professor 2005. január 1-én ünnepelte 
80. születésnapját. Ez alkalomból Semmelweis Ignác Emlékplakettet és ajándékokat nyújtott át neki 
az Intézet jelenlegi vezetője, dr. Csillag András egyetemi tanár (kép).
 
Jubileumi díszoklevelek (2003.)
Egyetemünk Általános Orvostudományi Karának Tanácsa 
jubileumi díszoklevelet adományozott a 70, 65, 60 és 50 éve 
diplomát szerzett orvosainak 2003. október 11-én.
Intézetünkből Prof. dr. Tömböl Teréz vehette át aranydiplomáját.
 

Dr. Tömböl Teréz professzor publikációi
Jelen lista az Entrez PubMed alapján készült.
(Csak az 1965 és 2006 között megjelent cikkeket tartalmazza.)

Turchanyi B, Hamar J, Tombol T, Siklos L. 
 Capsaicin delays regeneration of the neuromuscular junction of rat extensor digitorum longus muscle 
after ischemia.
Muscle Nerve. 2006 Apr;33(4):556-67. 

Tombol T, Alpar A, Eyre MD, Nemeth A.
 Topographical organisation of projections from the nucleus isthmi magnocellularis 
to the optic tectum of the chick brain.
Anat Embryol (Berl). 2006 Mar;211(2):119-28. Epub 2005 Dec 3. 

Tombol T, Eyre MD, Alpar A, Nemeth A.
 The axon arbourisation of nuclei isthmi neurons in the optic tectum of the chick and pigeon. 
A Golgi and anterograde tracer-study.
Anat Embryol (Berl). 2005 Jun;209(5):371-80. Epub 2005 Apr 28. 

Tombol T, Eyre MD, Zayats N, Nemeth A.
 Anterograde tracer study on the nucleus geniculatus dorsalis and its internal
synaptic structure in chick brain.
Cells Tissues Organs. 2004;178(4):216-30. 

Tombol T, Eyre M, Zayats N, Nemeth A.
 The internal structure of the nucleus geniculatus lateralis ventralis in the
avian brain: a Golgi study and electron microscopic investigation.
Cells Tissues Organs. 2004;177(4):237-56. 

Tombol T, Eyre M, Zayats N, Nemeth A.
 

The ramifications and terminals of optic fibres in layers 2 and 3 of the avian optic tectum: a golgi and light and electron microscopic anterograde tracer study.
Cells Tissues Organs. 2003;175(4):202-22.  

Zayats N, Eyre MD, Nemeh A, Tombol T.  

The intrinsic organization of the nucleus lentiformis mesencephali magnocellularis: a light- and electron-microscopic examination.
Cells Tissues Organs. 2003;174(4):194-207.  

Zayats N, Davies DC, Nemeth A, Tombol T.  

The intrinsic neuronal organisation of the nucleus of the basal optic root in the domestic chicken; a light and electron microscopic study using anterograde tracers and postembedding GABA-immunostaining.
Eur J Morphol. 2002 Apr;40(2):101-13.  

Sebesteny T, Davies DC, Zayats N, Nemeth A, Tombol T.

 

The ramification and connections of retinal fibres in layer 7 of the domestic chick optic tectum: a golgi impregnation, anterograde tracer and GABA-immunogold study.
J Anat. 2002 Feb;200(Pt 2):169-83.
PMID: 11895115

 

Tombol T, Pataki G, Nemeth A, Hamar J.

 

Ultrastructural changes of the neuromuscular junction in reperfusion injury.
Cells Tissues Organs. 2002;170(2-3):139-50.
PMID: 11731702


Alpar A, Tombol T.

 

Efferent connections of the ectostriatal core. An anterograde tracer study.
Anat Anz. 2000 Mar;182(2):101-10.
PMID: 10755177


Tombol T, Davies DC, Nemeth A, Alpar A, Sebesteny T.

 

A golgi and a combined Golgi/GABA immunogold study of local circuit neurons in the homing pigeon hippocampus.
Anat Embryol (Berl). 2000 Mar;201(3):181-96.
PMID: 10664179


Tombol T, Davies DC, Nemeth A, Sebesteny T, Alpar A.

 

A comparative Golgi study of chicken (Gallus domesticus) and homing pigeon (Columba livia) hippocampus.
Anat Embryol (Berl). 2000 Feb;201(2):85-101.
PMID: 10672361


Tombol T, Nemeth A, Sebesteny T, Alpar A.

 

Electron microscopic data on the neurons of nuclei subpretectalis and posterior-ventralis thalami. A combined immunohistochemical study.
Anat Embryol (Berl). 1999 Feb;199(2):169-83.
PMID: 9930623

 

Tombol T, Nemeth A.

 

Direct connections between dendritic terminals of tectal ganglion cells and glutamate-positive terminals of presumed optic fibres in layers 4-5 of the optic tectum of Gallus domesticus. A light- and electron microscopic study.
Neurobiology (Bp). 1999;7(1):45-67.
PMID: 10746250


Alpar A, Tombol T.

 

Telencephalic connections of the visual system of the chicken: tracing the interrelation of the efferents of the visual Wulst and the hyperstriatum ventrale.
Anat Anz. 1998 Dec;180(6):529-36.
PMID: 9862033

Sebesteny T, Tombol T.

 

The Golgi architecture and some EM observations on the avian nucleus dorsolateralis anterior thalami: cell types, fibres and synapses.
Anat Anz. 1998 Apr;180(2):97-111.
PMID: 9587633


Tombol T, Nemeth A.

 

GABA-immunohistological observations, at the electron-microscopical level, of the neurons of isthmic nuclei in chicken, Gallus domesticus.
Cell Tissue Res. 1998 Feb;291(2):255-66.
PMID: 9426312


Tombol T.

 

Golgi and electron-microscopic golgi-GABA immunostaining study of the avian optic tectum.
Acta Anat (Basel). 1998;162(4):209-25.
PMID: 9831770


Tombol T, Egedi G, Nemeth A.

 

Some data on connections of neurons of nuclei isthmi of the chicken.
J Hirnforsch. 1995;36(4):501-8.
PMID: 8568220


Ngo TD, Davies DC, Egedi GY, Tombol T.

 

A Phaseolus lectin anterograde tracing study of the tectorotundal projections in the domestic chick.
J Anat. 1994 Feb;184 ( Pt 1):129-36.
PMID: 8157485


Tombol T, Davies DC.

 

The Golgi architecture of the domestic chick archistriatum.
J Hirnforsch. 1994;35(1):17-29.
PMID: 8021453


Tombol T, Egedi G, Nemeth A.

 

Phaseolus vulgaris lectin labelled and GABA immunogold stained terminals in nucleus rotundus. An EM study.
J Hirnforsch. 1994;35(2):233-52.
PMID: 8064141


Egedi G, Tombol T.

 

EM study on terminals labelled by phaseolus vulgaris lectin in ectostriatum periphericum and neostriatum intermedium.
J Hirnforsch. 1994;35(3):405-14.
PMID: 7527065


Tombol T, Egedi G, Nemeth A.

 

EM study on Phaseolus vulgaris lectin labelled terminals of rotundal fibers and on GABA immunogold stained structures in chicken ectostriatum centrale.
J Hirnforsch. 1993;34(4):517-37.
PMID: 8308265


Egedi G, Tombol T.

 

A Phaseolus lectin anterograde tracing study of the rotundo-telencephalic projections in the domestic chick.
J Hirnforsch. 1993;34(3):317-33.
PMID: 7505789


Ngo TD, Nemeth A, Tombol T.

 

Some data on GABA-ergic innervation of nucleus rotundus in chicks.
J Hirnforsch. 1992;33(4-5):335-55.
PMID: 1479184


Thin ND, Egedy G, Tombol T.

 

Golgi study on neurons and fibers in Nucl. rotundus of the thalamus in chicks.
J Hirnforsch. 1992;33(2):203-14.
PMID: 1447522


Tombol T, Ngo TD, Egedy G.

 

EM and EM Golgi study on structure of nucleus rotundus in chicks.
J Hirnforsch. 1992;33(2):215-34.
PMID: 1280295


Tombol T.

 

Arborization of afferent fibers in ectostriatum centrale. Golgi study.
J Hirnforsch. 1991;32(5):563-75.
PMID: 1812173


Gasbarri A, Campana E, Pacitti C, Hajdu F, Tombol T.

 

Organization of the projections from the ventral tegmental area of Tsai to the hippocampal formation in the rat.
J Hirnforsch. 1991;32(4):429-37.
PMID: 1802928


Tombol T.

 

EM Golgi study on neurons of ectostriatum centrale in telencephalon of one-day-old chicken's brains.
J Hirnforsch. 1991;32(5):577-91.
PMID: 1725874


Tombol T, Magloczky Z.

 

Cytoarchitecture of chicken Wulst: a Golgi study on cell types and their maturation after hatching.
Acta Morphol Hung. 1990;38(1):35-53.
PMID: 2089867


Tombol T.

 

Morphological alterations of neurons in brains of kittens prenatally exposed to ethanol.
Acta Morphol Hung. 1990;38(3-4):169-78.
PMID: 2102599


Tombol T, Bentivoglio M, Macchi G.

 

Neuronal cell types in the thalamic intralaminar central lateral nucleus of the cat.
Exp Brain Res. 1990;81(3):491-9.
PMID: 1699777


Brauer K, Hajdu F, Tombol T, Winkelmann E.

 

Ultrastructure of neurons and their synaptic contacts in the medial septal nucleus of the rat.
J Hirnforsch. 1990;31(1):123-32.
PMID: 2358651


Magloczky Z, Martos J, Tombol T.

 

Effect of prenatal exposure to ethanol on brains of kittens: I. Changes of neurons in lateral geniculate nucleus.
J Hirnforsch. 1990;31(6):761-71.
PMID: 1709190


Csillag A, Bourne RC, Patel SN, Stewart MG, Tombol T.

 

Localization of GABA-like immunoreactivity in the ectostriatum of domestic chicks: GABA immunocytochemistry combined with Golgi impregnation.
J Neurocytol. 1989 Jun;18(3):369-79.
PMID: 2746308


Muller-Paschinger IB, Tombol T.

 

Cortico-cortical and subcortico-cortical afferent connection of the rabbit's primary visual cortex. A horseradish peroxidase study.
Anat Embryol (Berl). 1989;180(1):81-8.
PMID: 2782615


Scarnati E, Hajdu F, Pacitti C, Tombol T.

 

An EM and Golgi study on the connection between the nucleus tegmenti pedunculopontinus and the pars compacta of the substantia nigra in the rat.
J Hirnforsch. 1988;29(1):95-105.
PMID: 3385199


Tombol T, Magloczky Z, Stewart MG, Csillag A.

 

The structure of chicken ectostriatum. I. Golgi study.
J Hirnforsch. 1988;29(5):525-46.
PMID: 3216100


Tombol T, Csillag A, Stewart MG.

 

Cell types of the hyperstriatum ventrale of the domestic chicken (Gallus domesticus): a Golgi study.
J Hirnforsch. 1988;29(3):319-34.
PMID: 2458410


Tombol T.

 

Comparative study of the early postnatal chicken and pigeon brain. A Golgi-study of telencephalon and cerebellum.
J Hirnforsch. 1988;29(5):557-67.
PMID: 2464021


Tombol T, Csillag A, Stewart MG.

 

Cell types of the paleostriatal complex of the domestic chicken (Gallus domesticus): a Golgi study.
J Hirnforsch. 1988;29(5):493-507.
PMID: 2464020


Leranth C, Frotscher M, Tombol T, Palkovits M.

 

Ultrastructure and synaptic connections of vasoactive intestinal polypeptide-like immunoreactive non-pyramidal neurons and axon terminals in the rat hippocampus.
Neuroscience. 1984 Jun;12(2):531-42.
PMID: 6379503


Tombol T, Madarasz M, Martos J.

 

Quantitative aspects in the analysis of the synaptic architecture of thalamic sensory relay nuclei.
Acta Biol Hung. 1983;34(2-3):275-301.
PMID: 6198830


Madarasz M, Tombol T, Hajdu F, Somogyi G.

 

Quantitative histological study on the thalamic ventro-basal complex of the cat. Numerical aspects of the transfer from medial lemniscal fibers to cortical relay.
Anat Embryol (Berl). 1983;166(2):291-306.
PMID: 6846862


Muller-Paschinger IB, Tombol T, Petsche H.

 

Chandelier neurons within the rabbits' cerebral cortex. A Golgi study.
Anat Embryol (Berl). 1983;166(1):149-54.
PMID: 6837931


Tombol T.

 

The Golgi method in current neurobiological research.
Acta Biol. 1982;33(2-3):301-17.
PMID: 6184920


Brauer K, Tombol T, Winkelmann E, Werner L.

 

A comparative light microscopic investigation on geniculo-cortical relay neurons in rat, tree shrew and cat.
Z Mikrosk Anat Forsch. 1982;96(1):65-78.
PMID: 6179315


Madarasz M, Tombol T, Hajdu F, Somogyi G.

 

Some comparative quantitative data on the different (relay and associative) thalamic nuclei in the cat. A quantitative EM study.
Anat Embryol (Berl). 1981;162(3):363-78. No abstract available.
PMID: 7270907


Vizkelety T, Tombol T, Somogyi G.

 

Quantitative analysis of hippocampal formation in the cat.
Folia Morphol (Praha). 1981;29(2):115-7. No abstract available.
PMID: 7227901


Tombol T.

 

Some data on postnatal maturation of the cerebral cortex in cat.
Acta Biol. 1980;31(1-3):341-65.
PMID: 6164190


Eder M, Vizkelety T, Tombol T.

 

Nerve cells of the rabbit, cat, monkey and human caudate nucleus: a Golgi-study.
Acta Morphol Acad Sci Hung. 1980;28(4):337-63.
PMID: 6781231


Madarasz M, Tombol T, Hajdu F, Somogyi G.

 

A combined horseradish peroxidase and Golgi study on the afferent connections of the ventrobasal complex of the thalamus in the cat.
Cell Tissue Res. 1979 Jul 17;199(3):529-38.
PMID: 476813


Somogyi G, Hajdu F, Tombol T, Madarasz M.

 

Types of thalamo-cortical relay neurons in the anteroventral nucleus of the cat. A combined horseradish peroxidase--Golgi study.
Cell Tissue Res. 1979 Jan 30;196(1):175-9.
PMID: 84713


Tombol T, Babosa M, Hajdu F, Somogyi G.

 

Interneurons: an electron microscopic study of the cat's hippocampal formation, II.
Acta Morphol Acad Sci Hung. 1979;27(4):297-313.
PMID: 399157


Tombol T, Somogyi G, Hajdu F.

 

Golgi study on cat hippocampal formation.
Anat Embryol (Berl). 1978 Jun 12;153(3):331-50.
PMID: 79315


Somogyi G, Hajdu F, Tombol T.

 

Ultrastructure of the anterior ventral and anterior medial nuclei of the cat thalamus.
Exp Brain Res. 1978 Mar 15;31(3):417-31.
PMID: 648606


Somogyi G, Hajdu F, Tombol T, Madarasz M.

 

Limbic projections to the cat thalamus. A horseradish peroxidase study.
Acta Anat (Basel). 1978;102(1):68-73.
PMID: 676656


Tombol T, Somogyi G, Hajdu F, Madarasz M.

 

Granule cells, mossy fibres and pyramidal neurons: an electron microscopic study of the cat's hippocampal formation, I.
Acta Morphol Acad Sci Hung. 1978;26(3-4):291-310.
PMID: 754524


Tombol T.

 

Some Golgi data on visual cortex of the rhesus monkey.
Acta Morphol Acad Sci Hung. 1978;26(2):115-38.
PMID: 85406


Madarasz M, Gerle J, Hajdu F, Somogyi G, Tombol T.

 

Quantitative histological studies on the lateral geniculate nucleus in the cat. II. Cell numbers and densities in the several layers.
J Hirnforsch. 1978;19(2):159-64.
PMID: 690412


Tombol T, Madarasz M, Hajdu F, Somogyi G, Gerle J.

 

Quantitative histological studies on the lateral geniculate nucleus in the cat. I. Measurements on Golgi material.
J Hirnforsch. 1978;19(2):145-58.
PMID: 690411


Madarasz M, Gerle J, Hajdu F, Somogyi G, Tombol T.

 

Quantitative histological studies on the lateral geniculate nucleus in the cat. III. Distribution of different types of neurons in the several layers of LGN.
J Hirnforsch. 1978;19(3):193-201.
PMID: 712053


Tombol T, Madarasz M, Somogyi G, Hajdu F, Gerle J.

 

Quantitative histological studies on the lateral geniculate nucleus in the cat. IV. Numerical aspects of the transfer from restinal fibers to cortical relay.
J Hirnforsch. 1978;19(3):203-12.
PMID: 213487


Kamal AM, Tombol T.

 

Olfactory and temporal projections to the amygdala.
Verh Anat Ges. 1976;(70 Pt 1):283-8. No abstract available.
PMID: 1023575


Hajdu F, Babosa M, Somogyi G, Tombol T.

 

[Projection of lateral posterior nucleus - pulvinar complex]
Verh Anat Ges. 1976;(70 Pt 1):343-6. German. No abstract available.
PMID: 1023584


Tombol T, Kamal AM.

 

Some observations on the ultrastructure of the amygdala.
Verh Anat Ges. 1976;(70 Pt 1):353-9. No abstract available.
PMID: 1023586


Somogyi G, Hajdu F, Hassler R, Tombol T.

 

[Afferent connections of thalamic anterior dorsalis nucleus in cats]
Verh Anat Ges. 1976;(70 Pt 1):339-42. German. No abstract available.
PMID: 828807


Tombol T, Madaraz M, Hajdu F, Somogyi G.

 

Some data on the Golgi architecture of visual areas and suprasylvian gyrus in the cat.
Verh Anat Ges. 1976;(70 Pt 1):271-5. No abstract available.
PMID: 66813


Hajdu F, Babosa M, Somogyi G, Tombol T.

 

Experimental quantitative electron microscopical studies on the nucleus lateralis posterior-pulvinar complex of the thalamus in the cat.
Z Mikrosk Anat Forsch. 1976;90(3):565-70. No abstract available.
PMID: 1031513


Tombol T, Hajdu F, Somogyi G.

 

Identification of the Golgi picture of the layer VI cortic-geniculate projection neurons.
Exp Brain Res. 1975 Nov 28;24(1):107-10. No abstract available.
PMID: 1204697


Kamal AM, Tombol T.

 

Golgi studies on the amygdaloid nuclei of the cat.
J Hirnforsch. 1975;16(3):175-201.
PMID: 1214051


Tombol T, Hajdu F, Somogyi G.

 

Medium range intracortical connections established by non-pyramidal neurons.
Verh Anat Ges. 1975;69:527-30. No abstract available.
PMID: 1229321


Somogyi G, Hajdu F, Tombol T.

 

Synaptic ultraarchitecture of the anterior thalamic nuclei.
Verh Anat Ges. 1975;69:531-5. No abstract available.
PMID: 1229322


Hajdu F, Somogyi G, Tombol T.

 

[Experimental analysis of synaptic complexes of the nucleus lateralis posterior and pulvinar nucleus formation in the thalamus of the cat]
Verh Anat Ges. 1975;69:537-42. German. No abstract available.
PMID: 1229323


Tombol T.

 

An electron microscopic study of the neurons of the visual cortex.
J Neurocytol. 1974 Oct;3(4):525-31. No abstract available.
PMID: 4436694


Hajdu F, Somogyi G, Tombol T.

 

Neuronal and synaptic arrangement in the lateralis posterior-pulvinar complex of the thalamus in the cat.
Brain Res. 1974 Jun 14;73(1):89-104. No abstract available.
PMID: 4407841


Somogyi G, Tombol T, Hajdu F.

 

Some golgi observations in the nucleus anterior ventralis and anterior medialis thalami of the cat.
Z Anat Entwicklungsgesch. 1973 Apr 16;139(3):247-58. No abstract available.
PMID: 4707936


Somogyi G, Tombol T, Hajdu F.

 

Golgi architecture and connections of the nucleus anterodorsalis thalami.
Acta Anat (Basel). 1973;85(3):466-76. No abstract available.
PMID: 4723392


Kiss A, Tombol T.

 

Golgi analysis and degeneration studies of the nucleus ventralis lateralis and ventralis medialis in the cat thalamus.
Brain Res. 1972 Dec 12;47(2):303-15. No abstract available.
PMID: 4118531


Hajdu F, Tombol T, Somogyi G.

 

Some data about the mutual connections of nucleus lateralis posterior (LP) and suprasylvian gyrus.
Acta Morphol Neerl Scand. 1972 Dec;10(4):395. No abstract available.
PMID: 4657716


Tombol T, Szafranska-Kosmal A.

 

A golgi study of the amygdaloid complex in the cat.
Acta Neurobiol Exp (Warsz). 1972;32(4):835-48. No abstract available.
PMID: 4660612


Hajdu F, Tombol T, Somogyi G.

 

Connections between the nucleus lateralis posterior of thalamus and suprasylvian gyrus.
Verh Anat Ges. 1972;67:467-72. No abstract available.
PMID: 4670568


Tombol T, Hajdu F, Marticsek J.

 

A qualitative and quantitative analysis of cuneate and gracile nuclei and of the dorsal column fibres.
Verh Anat Ges. 1971;66:425-9. No abstract available.
PMID: 4350049


Petsche H, Tombol T.

 

The intranuclear organization of the pacemaker for the rabbit's theta rhythm, studied by Golgi technique.
Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 1970 Mar;28(3):322. No abstract available.
PMID: 4190128


Tombol T, Somogyi G, Hadju F.

 

[Analysis of the anterior dorsal nucleus (AD) of the thalamus]
Verh Anat Ges. 1970;64:207-11. German. No abstract available.
PMID: 5522418


Tombol T, Petsche H.

 

The histological organizarion of the pacemaker for the hippocampal theta rhythm in the rabbit.
Brain Res. 1969 Feb;12(2):414-26. No abstract available.
PMID: 4184998


Tombol T.

 

Terminal arborizations in specific afferents in the specific thalamic nuclei.
Acta Morphol Acad Sci Hung. 1969;17(3):273-84. No abstract available.
PMID: 5379446


Tombol T.

 

Two types of short axon (Golgi 2nd) interneurons in the specific thalamic nuclei.
Acta Morphol Acad Sci Hung. 1969;17(3):285-97. No abstract available.
PMID: 5379447


Tombol T, Ungvary G, Hajdu F, Madarasz M, Somogyi G.

 

Quantitative aspects of neuron arrangement in the specific thalamic nuclei.
Acta Morphol Acad Sci Hung. 1969;17(3):299-313. No abstract available.
PMID: 5379448


Tombol T.

 

[Role of the Golgi II cell type in the intranuclear synaptic organization of the medial geniculate body]
Verh Anat Ges. 1969;63:661-5. German. No abstract available.
PMID: 5378559


Tombol T.

 

Cellular and synaptic organization of the dorso-medial thalamic nucleus.
Acta Morphol Acad Sci Hung. 1968;16(2):183-203. No abstract available.
PMID: 5684162


Tombol T.

 

Short neurons and their synaptic relations in the specific thalamic nuclei.
Brain Res. 1967 Jan 20;3(4):307-26. No abstract available.
PMID: 4166255


Szentagothai J, Hamori J, Tombol T.

 

Degeneration and electron microscope analysis of the synaptic glomeruli in the lateral geniculate body.
Exp Brain Res. 1966;2(4):283-301. No abstract available.
PMID: 5957903


Vajda J, Tombol T.

 

[Contributions on the mesenteric lymph circulation]
Acta Morphol Acad Sci Hung. 1965;13(4):349-57. German. No abstract available.
PMID: 5849473


Vajda J, Tombol T.

 

[The lymphatic structure of the wall of the small intestine]
Acta Morphol Acad Sci Hung. 1965;13(4):339-47. German. No abstract available.
PMID: 5849472


Tombol T.

 

[On the ontogenesis of vertebral blood circulation]
Verh Anat Ges. 1965;115:85-92. German. No abstract available.
PMID: 5836840


  


Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Budapest, IX. Tűzoltó u. 58.
Postacím: 1450 Budapest, Pf. 95 Hungary
Tel.: (36-1) 459-1500 / 3600  Fax: (36-1) 215-51-58