A Szenzomotoros Adaptáció Laboratórium az URKUT_10 programban

 

URKUT_10-1-2011-0003

2013. szeptember. 6, péntek

A szenzomotoros adaptáció modellezése célramutatáson alapuló (Cross Pointing) mozgáskoordinációs tesztekben

NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
a Magyar Űrkutatás Fejlesztésének Támogatása (URKUT_10).

Precíz mozgástesztelő mérőállomás kifejlesztése és első mérései

   A Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének Szenzomotoros Adaptáció Laboratóriumában indult el Dr Simon László vezetésével 2013 szeptemberében az a kutatás-fejlesztési munka, amelynek célja egy célramutatásos teszt-munkaállomás kifejlesztése és megépítése, valamint kezdeti méréssorozatok elvégzése.

   Alapkoncepció

   A súlytalanság állapotába kerülve a gravitáció megszűnésével az addig nehézkedéshez szokott mozdulataink eltolódnak, pontatlanok lesznek. Például a karnyúlásos érintés mozdulatánál a földi viszonyok között saját súlyát viselő karunk súlytalanságnál könnyűvé válik, és egy darabig az izmok még a megszokott súlyos karra kialakított erővel dolgoznak, ettől várhatóan a felfelé irányuló karmozdulatok túlnyúlást, a lefelé irányulók rövidülést mutatnak. Tapasztalatok szerint néhány hét kell az űrhajósoknak, amíg teljesen hozzászoknak mozdulataikkal a súlytalanság körülményeihez. Bizonyos idő kell ahhoz is, hogy az űrutazásból visszatérve a földi körülményekhez alkalmazkodjanak az űrhajósok mozdulatai (a mozgató parancsok ún. antigravitációs komponense).

   Alapelrendezés

   A fenti koncepció kísérleti mérésére természetesen adódik az egyszerű kereszt-formájú célterület-elrendezés, ahol a kísérleti személy vállmagasságában helyezkedik el a kereszt közepe, és a kereszt végeinél - alul, fölül, jobb- és baloldalt - van négy célterület felszerelve. A kísérleti személy feladata az, hogy egymás után rendszeres időközökben kapott véletlenszerű irány-jelek hatására gyorsan nyúljon a kért irányban levő célterület középpontjába és érintse meg azt. Ésszerű és természetes, hogy a felmutatott irány-információ a kereszt-elrendezés közepén jelenjen meg.

 

   A fenti elvi elrendezéssel mérhető a kísérleti személy pillanatnyi reakcióképessége, azaz reakcióideje és a célbamutatás találati pontossága. Ugyanazon személyen több - különböző körülmények közt - elvégzett teszttel pedig követhető a körülmények hatása az illető reakcióképességére.

   A projektben megvalósuló megoldás

A kereszt-elrendezés közepén a kijelzőt és a négy szárában az érintés-érzékelőket tabletekkel valósítjuk meg. A mérést laptop vezérli, az eszközök lehetőség szerint kábelek nélküli - wireless - kapcsolatban állnak egymással. Miután a rendszer mindegyik fő alkotórésze programozható, ezért az elkészítendő mérőállomás teszt-protokollja később is módosítható, fejleszthető lesz.

   A projekt-beli tevékenység legnagyobb kihívást jelentő része valószínűleg a célramutatásos kísérleti összeállítás programozása lesz - tekintettel a megkívánt azonnali reagálású (real-time) működésre - miközben a használandó rendszerelemek nem real-time eszközök.

   A megépítendő berendezésen terveink szerint súlytalansági körülményeket szimuláló alapméréseket végzünk majd. A súlytalansághoz történő alkalmazkodás élettani háttere úgy is vizsgálható, ha a csuklóra erősített súllyal a megnövekedett gravitációhoz történő alkalmazkodást modellezzük. Egy alkalmazkodási periódus végén a csuklósúly eltávolítása után figyelhetjük meg a re-adaptáció folyamatát. Ez egyébként hasonlít a súlytalanságban fellépő állapothoz.

   Lehetséges felhasználási területek

   Fentiekből következik, hogy nemcsak az eredetileg elképzelt űrutazási körülmények között végezhetők majd ilyen tesztek, hanem például sportolóknál, betegcsoportoknál, alkalmassági vizsgálatoknál az általános fittség, koncentrálóképesség, iránytévesztés, reakcióidő, találati pontosság, fáradás stb számszerű vizsgálatára.

"A szenzomotoros adaptáció modellezése célramutatáson alapuló (Cross Pointing) mozgáskoordinációs tesztekben" c. projektre 5.800.000,-Ft támogatást nyertünk el. A projekt a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap filanszírozásával valósul meg.

 A projekt adatai

 

Projektazonosító:

URKUT_10-1-2011-0003

Cím:

A szenzomotoros adaptáció modellezése célramutatáson alapuló (Cross Pointing) mozgáskoordinációs tesztekben

Kedvezményezett:

Semmelweis Egyetem

Támogatási összeg

5.800.000,-Ft

A projekt időszaka

2013.09.01-2014.08.31